Skip to main content
Informacje o Danii

Wniosek o emeryturę z Danii  

Duński system emerytalny znajduje się w fazie przejściowej, dlatego różne osoby obowiązują różne zasady. Warto się z nimi zapoznać jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego.  

Obecnie w Danii państwowe emerytury pobiera ponad milion świadczeniobiorców, zaś 230 tysięcy otrzymuje wcześniejszą emeryturę. Podczas gdy liczba wcześniejszych emerytów nieznacznie wzrosła w ciągu ostatnich dwóch lat, to zmalała liczba osób pobierających emeryturę od czasu wejścia w ustalony wiek emerytalny. Prognozy demograficzne są jednak jasne – emerytów będzie przybywać, w roku 2060 grupa seniorów w wieku 65 plus ma wynosić ponad 1,5 osób.  

Wśród emerytów przybywa osób o niskich dochodach. Coraz więcej jest również brøkpensionister, czyli seniorów, którzy nie wypracowali sobie prawa do otrzymywania pełnej emerytury, bowiem nie mieli wystarczającej liczby lat składkowych. Do tej grupy należy wielu pracowników zagranicznych. Część z nich otrzymuje jednak świadczenie emerytalne nie tylko z Danii, ale też z kraju pochodzenia. Warto wiedzieć, że istnieje możliwość pobierania emerytury z Danii w Polsce, bowiem systemy są coraz lepiej zintegrowane.  

Emerytura państwowa 

Najważniejszy składnik świadczenia emerytalnego z Danii to emerytura państwowa.  

Nosi ona nazwę folkepension. Aby ją otrzymać, należy przepracować w tym kraju co najmniej rok (okresy pracy sumują się). Składa się ona z części podstawowej i dodatkowej.  

Pełna wysokość emerytury duńskiej przysługuje po przepracowaniu minimum 40 lat w Danii. Ta, według danych na 2023 rok, wynosi miesięcznie przed opodatkowaniem: 

– Emerytura podstawowa: 6694 kr; 

– Dodatek emerytalny dla singli (panny i kawalerowie, jak i osoby rozwiedzione, owdowiałe): 7745 kr; 

– Dodatek emerytalny dla osób w związkach małżeńskich: 3963 kr. 

W przypadku mniejszej ilości lat pracy, emerytura jest obliczana proporcjonalnie.  

Kiedy można wnioskować? 

Najwcześniej o emeryturę można zawnioskować 6 miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Najwcześniej emerytura może zostać przyznana od 1. dnia miesiąca, w którym osiąga się wiek emerytalny.  

Wiek emerytalny w Danii to: 

1) 65 lat dla osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1954 r. 

2) 65 i pół roku dla osób urodzonych w okresie od 1 stycznia 1954 r. do 30 czerwca 1954 r. 

3) 66 lat dla osób urodzonych w okresie od 1 lipca 1954 r. do 31 grudnia 1954 r. 

4) 66 i pół roku dla osób urodzonych w okresie od 1 stycznia 1955 r. do 30 czerwca 1955 r. 

5) 67 lat dla osób urodzonych w okresie od 1 lipca 1955 r. do 31 grudnia 1962 r. 

6) 68 lat dla osób urodzonych w okresie od 1 stycznia 1963 r. do 31 grudnia 1966 r. 

7) 69 lat dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1966 r. 

Osoby, które mieszkają na stałe w Polsce powinny zawnioskować za pośrednictwem ZUS. Emeryturą duńską zajmuje się oddział ZUS w Toruniu, Adama Mickiewicza 33/39, 87-100 Toruń. Osoby, które mają stałe miejsce zamieszkania w Danii, składają wniosek bezpośrednio przez portal borger.dk. Jeśli wnioskujący odkładał składki również w innym kraju, na przykład w Polsce, należy to podać we wniosku, Dania automatycznie złoży wniosek do tego kraju.  

Wnioskuj z naszą pomocą 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat świadczeń emerytalnych w Danii? Zamierzasz złożyć wniosek o emeryturę? Zgłoś się do nas! Doświadczeni konsultanci pomogą Ci zapoznać się z regulacjami, skompletować potrzebną dokumentację oraz złożyć poprawnie wniosek. Zapraszamy!