Skip to main content
Informacje o Danii

Teraz W Danii należy sortować również odpady tekstylne

Kraje Unii Europejskiej coraz poważniej podchodzą do problemu segregacji odpadów. Od dzisiaj w Danii sortować będzie można również tekstylia, choć jeszcze nie w każdej gminie wygląda to tak samo.

Segregacja śmieci to jedna z czynności, dzięki którym mamy jako jednostki istotny wpływ na otaczające nas środowisko. To nasza cegiełka dokładana codziennie do dbałości o klimat. Z punktu widzenia gmin jest to obowiązek nakładany przez prawo. Lokalne władze muszą dostarczyć mieszkańcom możliwości składania odpadów w odpowiednich, opróżnianych na czas kontenerach przeznaczonych między innymi na składowanie plastiku, odpadów żywnościowych oraz papieru.

W Danii, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, gminy mają prawny obowiązek zapewnienia mieszkańcom odpowiednich możliwości do segregowania i składowania odpadów. Od 1 lipca tego roku w życie wchodzi obowiązek sortowania odpadów tekstylnych. Nie wszystkie gminy są jednak do tego odpowiednio przygotowane. Generalnie mają do wyboru cztery różne opcje:

– zapewnić osobny kontener każdemu gospodarstwu domowemu;

– zapewnić worek na odpady tekstylne, które będą zabierane razem z odpadami wielkogabarytowymi bądź przy innych, umówionych okazjach;

– umieścić osobny worek na odpady tekstylne w pojemniku przeznaczonym na odpady papierowe;

– umieścić specjalne kontenery tekstylne w pobliżu terenów zamieszkanych.

Na razie najwięcej duńskich gmin wybiera rozwiązanie drugie. Z dziennikarskiego przeglądu wynika, iż wiele gmin, pomimo nowego obowiązku, nie przedstawiło jeszcze publicznie planu sortowania odpadów tekstylnych. Jest to jednak kwestia czasu, zatem wkrótce wszyscy mieszkańcy Danii będą się musieli przyzwyczaić do sortowania tego rodzaju śmieci. Oznacza to, że na przykład podniszczoną kurtkę, dziurawą skarpetkę bądź zużytą szmatkę kuchenną trzeba będzie wyrzucić do osobnego pojemnika. Dzięki temu tekstylia nie zostaną spalone, ale poddane procesowi recyklingu. Używane, ale wciąż dobre ubrania i buty, wciąż zaleca się oddawać do ponownego użycia tym, którzy mogą tego potrzebować.