Skip to main content
Brak kategorii

Rola związków zawodowych w Danii

Dania ma największą liczbę związków zawodowych na świecie. Do organizacji pracowniczych należy większość czynnych zawodowo osób dorosłych, bo członkostwo po prostu się opłaca.

W Danii związki zawodowe biorą udział w negocjowaniu podwyżek płac i mają realny wpływ na politykę oraz warunku pracy i płacy swoich członków. Ponieważ około 85% pracowników jest ich członkami, to tego samego oczekuje od innych, również imigrantów.

Przedstawiciele związków mogą udzielić praktycznej pomocy w konkretnych przypadkach, na przykład sprawdzić Twoją umowę o pracę w kontekście warunków płacy i pracy, a w razie potrzeby bezpłatnie skierować Twoją sprawę do sądu. Pomagają też przy ściąganiu należności od pracodawców, walczą o odszkodowania i doradzają w kwestiach prawnych.

Prawo do organizowania się

Z racji przystąpienia do związku zawodowego, którego zadaniem jest ochrona Twoich praw, ze strony pracodawcy nie może Cię spotkać żadna nieprzyjemność. Gwarantuje to prawo do organizowania się. Wszyscy pracownicy pracujący w Danii mają prawo wstąpienia do stowarzyszenia, na przykład do związku zawodowego. Ustawa o swobodzie zrzeszania się na duńskim rynku pracy chroni swobodę zrzeszania się pracowników, zakazując pracodawcy żądania, aby pracownik był lub nie był członkiem związku zawodowego.

Członkostwo w duńskim związku zawodowym wymaga opłat składek członkowskich, ale jednocześnie zapewnia benefity finansowe, na przykład zniżki na ubezpieczenie, rabaty w sklepach, grupowe ubezpieczenie na życie, udział w kasie ubezpieczenia na wypadek bezrobocia itp.

Układy zbiorowe

Gdyby w Danii nie było związków zawodowych, to nie byłoby też układów zbiorowych. Układ zbiorowy to porozumienie pomiędzy pracownikami i pracodawcami zawierane za pośrednictwem związków zawodowych.

Układ zbiorowy obejmuje wiele ustaleń dotyczących warunków w sferze praw pracodawcy oraz uprawnień i obowiązków pracowników. Układy zbiorowe mogą obejmować zasady dotyczące czasu pracy i miejsca pracy, wynagrodzeń, płacy za ewentualne nadgodziny, urlopów, emerytur i innych warunków pracy. Mogą także regulować zasady dotyczące środowiska pracy oraz rozwiązywania sporów.

Porozumienia  mogą też obejmować szereg załączników oraz ustaleń dodatkowych. Porozumienie obejmuje indywidualne zasady jak i zasady przewidziane duńskim prawem.

Gdzie się zapisać?

Zazwyczaj pracownicy wybierają ten związek zawodowy, który jest najpopularniejszy w ich miejscu pracy albo polecany przez kolegów. Swoje związki ma w Danii większość branż, w tym na przykład kierowcy, artyści, scenografowie, dentyści, lekarze, pracownicy akademiccy, pracownicy przemysłu itp.

Jednym z największych związków zawodowych jest 3F. Jak każdy inny związek, walczy o lepsze płace i poprawę warunków pracy dla swoich członków. Zawarł układy zbiorowe pracy z większą liczbą pracodawców niż jakikolwiek inny duński związek zawodowy, obecnie ma zawartych 194 układów głównych i 7846 układów o charakterze lokalnym.

Większość dużych związków zawodowych w Danii korzysta z pomocy tłumaczy lub ma w szeregach kogoś, kto może się kontaktować z pracownikiem w języku polskim.