Skip to main content

Pracowałeś w Danii i chcesz odzyskać nadpłacony podatek?

Nasza firma wykonuje rozliczenia podatkowe osób prywatnych i pomaga sprawnie przejść przez procedurę rozliczenia. Rozliczenie podatkowe jest obowiązkowe dla osób, które pracowały w tym kraju w ubiegłych latach- nawet jeśli podatnik nie uzyska z rozliczenia żadnego zwrotu. Za niedopełnienie obowiązku rozliczenia urząd przyznaje kary pieniężne w wysokości do 5 000 DKK.

Chcesz uzyskać zwrot podatku z Danii?

Rozliczenie z duńskim urzędem skarbowym

Do 24 kwietnia Skat wysyła do podatników tzw. Årsopgørelse – jest to wstępne rozliczenie z duńskiego urzędu skarbowego z danymi, które należy sprawdzić, nanieść ewentualne poprawki oraz odesłać do urzędu w terminie do 1 lipca.  Można to zrobić elektronicznie za pomocą kodów Tasteselv/Nem ID lub wysłać pocztą tradycyjną. Od tego czasu urząd ma 6 miesięcy na analizę naszego zeznania i wydanie decyzji, które wysyła drogą elektroniczną lub papierową ponownie na druku Årsopgørelse.

Jeśli w ciągu roku miałeś dochody z Polski oraz Danii – musisz rozliczyć podatek w obu krajach- również możemy Ci w tym pomóc!

Koszty, jakie możesz odpisać w rocznym rozliczeniu podatkowym z Danii:

 • Poniesione koszty podróży do domu
 • Poniesione koszty podróży z miejsca zamieszkania w Danii do miejsca pracy (jeśli dystans przekracza 24 km w obie strony)
 • Poniesione koszty zakwaterowania w Danii
 • Poniesione koszty wyżywienia w Danii przeliczone na diety
 • Zapłacone odsetki od kredytów w Polsce oraz w Danii
 • Zapłacone alimenty na dzieci
 • Zapłacone związki zawodowe

Rozliczenie z małżonkiem (cross border)

W rozliczeniu można również uwzględnić małżonka i uzyskać dodatkowy zwrot podatku pod warunkiem, że łączny dochód podatnika z Danii wynosi co najmniej 75% łącznych dochodów. W tej sytuacji w rozliczeniu można uzyskać dodatkowo 16 000 DKK.

Dokumenty niezbędne do rozliczenia podatku w Danii:

 • Årsopgørelse/Servicebrev/Forskudsopgørelse – wstępne rozliczenie z urzędu duńskiego, które jest wysyłane na zarejestrowany adres podatnika w Polsce lub Danii
 • Oplysningseddel – roczne rozliczenie od pracodawcy
 • kody PIN tzw. Tastselv kod oraz hasło
 • rachunki za paliwo lub bilety promowe/lotnicze potwierdzające podróże do Polski i z powrotem
 • rachunki za bramki w Danii
 • rachunki za mieszkanie w Danii oraz umowa najmu
 • akt małżeństwa
 • zameldowanie w kraju ojczystym
 • zaświadczenie o zarobkach małżonka z polskiego urzędu skarbowego
 • zaświadczenie o opłaconych alimentach za dany rok podatkowy + decyzja sądu o przyznaniu alimentów przetłumaczona na j.angielski lub duński przysięgły + potwierdzenia opłat

Dodatkowo do każdego rozliczenia należy dosłać formularz informacyjny (do pobrania na naszej stronie internetowej) , dzięki któremu będziemy mogli rozliczyć Państwa w najkorzystniejszy sposób.

Dokumenty razem z formularzem informacyjnym proszę wysłać na adres mailowy: podatki@ats-dania.com lub też pocztą tradycyjną na adres naszego biura.
  Potrzebujesz pomocy ze swoim rozliczeniem podatku?

  ÅRSOPGØRELSE/SERVICEBREV/FORSKUDSOPGØRELSE

  Wstępne rozliczenie z urzędu duńskiego, które jest wysyłane na zarejestrowany adres podatnika w Polsce lub Danii. Pierwszy druk Årsopgørelse wysyłany jest do 24 kwietnia i jest to propozycja rozliczenia, którą do 1 lipca można skorygować. Kolejny druk Årsopgørelse wysyłany jest do podatników w terminie do 6 miesięcy od złożenia rozliczenia przez podatnika w urzędzie.

  OPLYSINGSEDDEL

  Druk, który otrzymujemy od pracodawcy do dnia 5 marca zawierający zestawienie naszych dochodów oraz potrąconego podatku za rok ubiegły. Na podstawie tego dokumentu rozliczany jest podatek.

  PAYSLIP

  Miesięczne odcinki z wypłaty od pracodawcy, na których wykazany jest miesięczny dochód pracownika, ewentualne dodatki do pensji oraz potrącony podatek za dany miesiąc.

  NemKonto

  Jest to konto, które podatnik podaje podczas wizyty w duńskim urzędzie skarbowym. Na to konto będziemy otrzymywać ewentualny zwrot podatku z Danii. Może to być konto duńskie lub konto polskie złotówkowe. W przypadku braku konta bankowego – urząd wysyła do podatnika czek. Ważną informacją jest to, że w trakcie rozliczeń podatkowych nie ma możliwości zmiany numeru konta w urzędzie. Warto więc pamiętać aby na bieżąco uaktualniać numer swojego konta bankowego. Jeśli jeszcze nie zarejestrowali Państwo swojego numeru konta bankowego – możemy to dla Państwa wykonać elektronicznie.

  TASTSELV KOD

  Kod, za pomocą którego podatnik loguje się do internetowego systemu i uzyskuje dostęp do korespondencji z urzędem oraz do rozliczenia podatkowego. Dzięki niemu istnieje możliwość rozliczenia online za dany rok. Jeśli nie posiadają Państwo kodów – możemy zamówić je dla Państwa elektronicznie. Ta metoda łączy się z metodą logowania przez NemID – należy posiadać kartę kodów, jednorazowy kod do logowania oraz numer CPR.

  MitID

  System elektronicznego logowania do systemu, który łączy logowanie do wszystkich urzędów w Danii. Aby zalogować się za pomocą MitID należy posiadać aplikację na telefonie do logowania.