Skip to main content

Zasiłek macierzyński oraz zasiłek na dzieci

Osoby zatrudnione w Danii i będące członkami duńskiego systemu ubezpieczeń społecznych, a w niektórych przypadkach również członkowie ich rodzin zamieszkałych poza Danią, mają prawo do świadczeń związanych z narodzinami lub adopcją dziecka (nawet, jeśli przyszło ono na świat w Polsce). Rodzice mogą starać się o zasiłek macierzyński oraz/lub tacierzyński oraz o zasiłek na dziecko.

Zasiłek macierzyński / tacierzyński w Danii

Warunki otrzymania zasiłku macierzyńskiego zależą od tego, czy osoba składająca wniosek o zasiłek jest pracownikiem, bezrobotnym, samozatrudnionym itp. Osoby pracujące mogą otrzymywać świadczenia z tytułu macierzyństwa, jeśli spełniają te trzy warunki:

  • zatrudnienie pierwszego dnia urlopu lub poprzedniego dnia.
  • Należy mieć przepracowane co najmniej 160 godzin w ciągu ostatnich czterech pełnych miesięcy przed odejściem.
  • Należy mieć przepracowane co najmniej 40 godzin miesięcznie przez co najmniej trzy z czterech miesięcy.
  • Ponadto należy codziennie być z dzieckiem, np. fizycznie spędzać czas z dzieckiem.

Dania automatycznie otrzymuje informacje o zatrudnieniu i godzinach pracy od pracodawcy.

Zasiłek na dzieci w Danii

Aby nabyć prawo do zasiłku na dzieci i młodzież oraz zasiłku rodzinnego, należy mieszkać lub pracować w Danii, Grenlandii lub na Wyspach Owczych przez określony czas w ciągu ostatnich 10 lat. Nazywa się to zasadą zarobkowania. Oznacza to, że stopniowo zdobywa się prawo do świadczeń. Należy mieć miejsce zamieszkania lub pracować w Danii, Grenlandii lub na Wyspach Owczych przez łącznie 6 lat w ciągu ostatnich 10 lat, aby uzyskać prawo do pełnych świadczeń rodzinnych.

Jeżeli podatnik otrzymywał duńskie zasiłki rodzinne przed 1 stycznia 2018 r. i nadal ma do tego prawo, zostaje objęty zasadą nabycia uprawnień przez 2 lata. Oznacza to, że musi mieszkać lub pracować w Danii przez co najmniej 2 lata w ciągu ostatnich 10 lat.

Konsultanci firmy Ats Anna Stankiewicz zawsze chętnie pomogą w kontaktach z urzędami. Wystarczy napisać krótkiego maila a dopełnimy wszelkich formalności.