Skip to main content

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI/TACIERZYŃSKI

Kobiety ciężarne mają w Danii prawo do płatnego urlopu przez 4 tygodnie przed narodzinami oraz 10 tygodni zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu dziecka. Ojcowie mają prawo do 2 tygodni urlopu tacierzyńskiego w związku z narodzinami dziecka.

Po pierwszych 10 tygodniach urlopu macierzyńskiego oboje rodzice mają prawo do urlopu rodzicielskiego przez 32 tygodnie. Ojcowie mogą rozpocząć urlop macierzyński przed 14 tygodniem po narodzinach dziecka. Rodzice mają też prawo pobierać wydłużony zasiłek do 40 lub 46 tygodni, w zależności od statusu zatrudnienia. Istnieje możliwość transferowania urlopu z rodzica na rodzica. Osobne zasady obowiązują w przypadku zasiłku dla rodzica samotnie wychowującego dziecko oraz rodziców mieszkających osobno. Zasiłki wypłaca Udbetaling Danmark.

Wielu pracowników dzięki umowom zbiorowym jest uprawnionych do otrzymywania wynagrodzenia podczas urlopu rodzicielskiego. W razie wątpliwości czy zasiłek powinien zostać wypłacony przez pracodawcę czy urząd, należy skontaktować się z pracodawcą.

Warunki otrzymania zasiłku

Warunki otrzymania zasiłku macierzyńskiego zależą od tego, czy osoba składająca wniosek o zasiłek jest pracownikiem, bezrobotnym, samo zatrudnionym, studentem itp. Osoby pracujące w Danii przez co najmniej 4 miesiące mogą otrzymywać świadczenia z tytułu macierzyństwa, jeśli spełniają te trzy warunki:

  • były zatrudnienie pierwszego dnia urlopu lub poprzedniego dnia;
  • przepracowały co najmniej 160 godzin w ciągu ostatnich czterech pełnych miesięcy przed odejściem;
  • przepracowały co najmniej 40 godzin miesięcznie przez co najmniej trzy z czterech miesięcy;
  • Ponadto należy codziennie być z dzieckiem, np. fizycznie spędzać czas z dzieckiem.

Udbetaling Danmark automatycznie otrzymuje informacje o zatrudnieniu i godzinach pracy od pracodawcy. Jeśli rodzic przeprowadził się do Danii z innego kraju EOG w okresie krótszym niż cztery miesiące, jego praca w innym kraju może zostać zaliczona do wymaganego limitu.

 

Przeprowadzka do Danii z niemowlęciem

Zasiłek macierzyński/tacierzyński może się należeć również w przypadku, gdy rodzina przeprowadza się do Danii wraz z niemowlęciem. Rodzic musi w takim wypadku spełniać warunki związane z zatrudnieniem bądź posiadaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych. W tym samym czasie nie można otrzymywać tożsamego zasiłku z Polski. Dziecko musi być urodzone nie później niż na rok przed przeprowadzką do Danii.

 

Jak aplikować?

Starając się o zasiłek macierzyński lub macierzyński w Danii należy w pierwszej kolejności skontaktować się z pracodawcą, który wyśle odpowiednie informacje do Udbetaling Danmark. Pracodawca musi dopełnić formalności najwcześniej w pierwszym dniu urlopu rodzicielskiego pracownika. W przypadku posiadania więcej niż jednego pracodawcy, należy skontaktować się z każdym z osobna.

 

Następnie poprzez Digital Post pracownik otrzymuje dostęp pozwalający aplikować o zasiłek. Nie można aplikować ani zbyt wcześnie, ani zbyt późno, wniosek powinien zostać wysłany nie później niż 8 tygodni po narodzinach dziecka, o ile pracodawca nie wypłaca pensji podczas urlopu.

 

Ile wynosi zasiłek macierzyński/macierzyński w Danii? 

Podstawa do wypłaty zasiłku jest wyliczana indywidualnie na podstawie stawki godzinowej oraz procentu etatu, na którym się pracuje. W roku 2024 maksymalna stawka przyjęta przez urząd to DKK 126.89 na godzinę. Udbetaling Danmark bierze pod uwagę średni dochód osiągnięty w ciągu trzech miesięcy przed przejściem na urlop. Informacje są pobierane automatycznie z Duńskiego Urzędu Skarbowego.

 

Konsultanci firmy Ats Anna Stankiewicz zawsze chętnie pomogą w kontaktach z urzędami. Wystarczy napisać krótkiego maila a dopełnimy wszelkich formalności.