Skip to main content

Zasiłek dla bezrobotnych w Danii

Kto może uzyskać zasiłek dla bezrobotnych w Danii?

W przeciwieństwie do innych form zabezpieczenia społecznego w Danii, duński system ubezpieczeń od utraty pracy jest dobrowolnym systemem ubezpieczeń. Oznacza to, że nie jest się automatycznie ubezpieczonym od bezrobocia.
Aby być ubezpieczonym na wypadek bezrobocia podczas pracy w Danii, należy przyłączyć się do duńskiego funduszu ubezpieczenia od utraty pracy. Po wstąpieniu do kasy ubezpieczeń na wypadek bezrobocia, należy opłacać składki. Polisa ubezpieczenia na wypadek bezrobocia jest pobierana z kasy ubezpieczeń na wypadek bezrobocia, znanej również jako “A-kasse”. Są to prywatne stowarzyszenia.

Jeśli członek funduszu ubezpieczenia od bezrobocia utraci pracę, oraz spełni określone warunki, otrzyma zasiłek dla bezrobotnych.
Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje tylko wtedy, gdy jest się członkiem funduszu ubezpieczenia od utraty pracy przez co najmniej 12 miesięcy. Czas, w którym było się ubezpieczony w swoim kraju ojczystym, może zostać uznany, jeśli w ciągu 8 tygodni po przybyciu do Danii zostanie przesłana dokumentacja z kraju poprzedniego ubezpieczenia.
Możliwe jest również członkostwo w funduszu ubezpieczeń od bezrobocia, jeśli jest się osobą pracującą na własny rachunek.

Konsultanci firmy Ats Anna Stankiewicz bardzo chętnie zajmą się wszelkimi procedurami związanymi z zasiłkami w Danii, wystarczy napisać krótkiego maila a my już zajmiemy się resztą.