Skip to main content

ZASIŁEK CHOROBOWY

Sygedagpenge, czyli zasiłek chorobowy w Danii, to wsparcie finansowe, które można uzyskać z powodu utraty dochodów, spowodowanych chorobą bądź urazem. Zasiłek chorobowy w Danii to świadczenie mające zastąpić dochód z pracy w wypadku, gdy stan zdrowia pracownika nie pozwala na kontynuowanie obowiązków zawodowych. 

Wypłata zasiłków chorobowych w Danii jest regulowana przez sygedagpengeloven. Świadczenie jest wypłacane przez pracodawcę, a następnie/bądź przez gminę, w której mieszka osoba ubezpieczona. Jeśli pracownik nie ma rezydencji w Danii, za wypłatę zasiłku będzie odpowiadać gmina, w której zlokalizowana jest siedziba pracodawcy. Wyższy zasiłek może zostać wypłacony przez pracodawcę w przypadku, gdy w firmie obowiązuje odpowiedni układ zbiorowy zawarty uprzednio przez związki zawodowe.

Zasiłek chorobowy w Danii jest pomyślany jako rozwiązanie krótkoterminowe. Z zasady można go otrzymywać do 22 tygodni. Po tym okresie może nastąpić ewaluacja stanu zdrowia i ewentualne przedłużenie okresu zasiłku. Prawo do zasiłku traci się też w przypadku, gdy wiadomo jest, że z powodu złego stanu zdrowia utraciło się zdolność powrotu do pracy, bowiem w tym przypadku należy się inny rodzaj świadczenia, czyli renta.

 

Kto może otrzymać zasiłek chorobowy od pracodawcy w Danii?

Zasiłek chorobowy w Danii przysługuje osobom, które z powodu własnej choroby bądź urazu nie mogą wykonywać obowiązków zawodowych i z tego powodu tracą dochód. Inne warunki to:

– zamieszkanie w Danii bądź bycie objętym regulacją o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (EC) No 883/04;

– płacenie podatków w Danii;

– posiadanie zatrudnienia przez odpowiedni okres i w odpowiednim wymiarze, konkretne wymagania mogą się różnić w zależności od tego, kto wypłaca świadczenie.

Nieobecność w pracy musi być dłuższa niż 4 godziny w tygodniu, a pracownik musi mieć ważny kontrakt w dniu, w którym zachorował. Z zasady pracodawca wypłaca zasiłek chorobowy przez pierwsze 30 dni nieobecności w pracy, o ile pracownik był u niego zatrudniony przez co najmniej 8 tygodni przed chorobą. Minimalna liczba godzin, jakie należało przepracować w tym okresie, to 74.

Osobne zasady obowiązują w przypadku doznania wypadku przy pracy. W takiej sytuacji istnieje możliwość otrzymania zasiłku nawet, jeśli nie spełnia się wymienionych powyżej warunków.

 

Zasiłek chorobowy z duńskiej gminy

Z zasady po 30 dniach choroby obowiązek wypłaty zasiłku chorobowego w Danii przychodzi z pracodawcy na gminę. Warunki, jakie należy spełnić do otrzymania zasiłku chorobowego z budżetu państwa, to:

  • Posiadanie zatrudnienia i przepracowanie co najmniej 240 godzin w ciągu 6 ostatnich miesięcy kalendarzowych przed pierwszym dniem choroby. Dodatkowo przez co najmniej ostatnie 5 miesięcy ubezpieczony musiał przepracować co najmniej 40 godzin miesięcznie.
  • Gdyby nie choroba, ubezpieczony miałby wypracowane prawo do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych.

Osobne zasady obowiązują osoby na praktykach i posiadające kontrakt typu flexjob.

 

Ile można otrzymać w ramach zasiłku chorobowego w Danii?

Gmina oblicza podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego na podstawie średniej stawki godzinowej ubezpieczonego oraz liczby godzin pracy w tygodniu w okresie 3 ostatnich miesięcy przed chorobą.

W roku 2024 maksymalna stawka zasiłku chorobowego w Danii to 4.695 DKK tygodniowo bądź 126,89 DKK na godzinę.

 

Obowiązki beneficjenta zasiłku chorobowego w Danii

Beneficjent zasiłku chorobowego przyznanego przez duńską gminę ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach mogących wpłynąć na wypłatę i kwotę świadczenia. Musi też brać udział w programie aktywności zaproponowanym przez gminę. Informacje można przysyłać na bieżąco elektronicznie poprzez Mit Sygefravær. Skrzynkę elektroniczną warto sprawdzać regularnie. Jeśli nie ma się ustawionych elektronicznych powiadomień, wtedy warto przyjąć zasadę, by robić to co najmniej raz w tygodniu.

Niestosowanie się do tych wymogów może skutkować utratą prawa do zasiłku.

 

Chorobowe w Danii – w czym możemy Ci pomóc?

Bywa, że czas rozpatrywania wniosku przez pracodawcę lub gminę się wydłuża. Zdarza się, że mimo upływu tygodni informacja o przyznaniu zasiłku nie nadchodzi. Wtedy najlepszym sposobem na wyjaśnienie swojej sytuacji jest kontakt poprzez platformę Mit Sygefravær. Istnieje możliwość, by do komunikacji przez nią uprawnić osobę trzecią. Jeśli nie mówisz biegle po duńsku bądź nie znasz duńskich przepisów, możemy Ci asystować. jeśli zależy Ci na tym, aby jak najszybciej dostać świadczenie z tytułu niezdolności do pracy, zgłoś się do nas! Pomożemy Ci w załatwieniu formalności i kontaktach z urzędem oraz doradzimy.