Skip to main content
Podatki

Spadek z zagranicy

Co dzieje się w przypadku, gdy jesteś duńskim rezydentem podatkowym i otrzymujesz spadek po krewnym mieszkającym w Polsce?

W Polsce przepisy dotyczące spadku po członku rodziny zamieszkałym za granicą są dosyć skomplikowane, bowiem często dochodzi do podwójnego opodatkowania. Otrzymanie takiego spadku może powodować konieczność zapłacenia podwójnego podatku – za granicą i w Polsce. Jak na razie nie jest brane pod rozwagę wprowadzenie w polskim prawie ulgi w postaci pomniejszenia polskiego podatku od spadków i darowizn o podatek zapłacony za granicą. Przedstawiciele rządu tłumaczą, że skutkowałoby ono jednostronnie, po stronie polskiej, ubytkami we wpływach z podatku do budżetów gmin (jedynych beneficjentów wpływów z tego podatku). Obecnie w Polsce nie są negocjowane żadne umowy w zakresie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie nabycia spadku.

W Danii natomiast sytuacja wygląda inaczej.

Duńskie przepisy podatkowe w sprawie spadków z zagranicy

Kiedy osoba posiadająca rezydencję podatkową w Danii otrzymuje spadek po krewnym zmarłym za granicą, nie jest zobowiązana do zapłaty z tego tytułu podatku bądź cła od wartości spadku. Istnieje od tego jeden wyjątek. Podatek należy zapłacić, jeśli duński rezydent otrzymał w spadku po krewnym mieszkającym w innym kraju majątek w postaci nieruchomości bądź wyposażenia znajdujących się na terenie Danii. Opodatkowane mogą być też np. odziedziczone aktywa firmy zlokalizowanej w Danii. Jeśli natomiast odziedziczony majątek w postaci nieruchomości czy wyposażenia znajduje się w innym kraju, nie ma obowiązku płacenia z tego tytułu podatku.

Wartość odziedziczonego po zagranicznym krewnym spadku zostanie natomiast doliczona do majątku duńskiego rezydenta w Danii.

Masz pytania dotyczące systemu podatkowego w Danii? Potrzebujesz pomocy w poprawnym wykonaniu rozliczenia rocznego? Zgłoś się do nas, pomożemy Ci!