Skip to main content
Podatki

Skontroluj swoją kartę podatkową na rok 2024

Podatnicy w Danii otrzymali już karty podatkowe na rok 2024. Zadbaj o to, by skontrolować i odpowiednio dopasować swoją do Twojej sytuacji.

Od 14 listopada podatnicy w Danii mają możliwość sprawdzenia i ewentualnego skorygowania karty podatkowej na rok 2024 w TastSelv. Forskudsopgørelsen to informacja o zaliczkach na podatek dochodowy, jakie będą pobierane w nadchodzącym roku. Nie należy jej ignorować. Urząd wystawia kartę podatkową na podstawie posiadanych informacji oraz prognozy z roku poprzedniego. Może naliczyć za mało lub za dużo podatku od naszego dochodu. Brak korekty sprawi w takim wypadku, że będziemy płacić nieodpowiednie zaliczki na podatek przez cały rok 2024 – albo dostając do kieszeni za dużo, albo płacąc zbyt dużo.

Jak sprawić, by płacić odpowiednie do przyszłych dochodów zaliczki na podatek dochodowy w Danii? To proste. Kartę podatkową należy skontrolować, w razie potrzeby skorygować, a w przypadku zmiany sytuacji życiowej w przyszłym roku, nanieść kolejne zmiany.

Bez nadpłaty bądź dopłaty

Forskudsopgørelsen  to wyliczenie pozwalające określić zaliczkę na podatek dochodowy, tak aby podatnik posługujący się właściwie dobraną kartą podatkową, nie musiał zwracać podatku do Urzędu Skarbowego ani otrzymywać od niego zwrotu.

Karta podatkowa powinna być właściwie dobrana do dochodu otrzymywanego przez podatnika oraz jego sytuacji życiowej. Najlepiej dostosowana karta podatkowa to taka, która została osobiście sprawdzona i w razie potrzeby skorygowana przez podatnika. Kartę podatkową powinno się szczególnie weryfikować w przypadku zmian takich jak: podwyżka pensji, zmiana pracy, zyskanie dodatkowej pracy, utraty pracy, zakupu lub sprzedaży domu/mieszkania, zmiany statusu cywilnego. Dodatkowo na roczny budżet mogą wpłynąć inne czynniki powiązane z prawem do uzyskania dodatkowych odpisów podatkowych, związanych na przykład ze spłacaniem kredytu czy oszczędzaniem na emeryturę.

Zmiana karty podatkowej

Masz jeszcze czas, aby skontrolować Forskudsopgørelsen i zoptymalizować swój podatek na przyszły rok. Kontrola i zmiana karty podatkowej to jedna z usług oferowanych przez nasze biura. Możesz zlecić nam przeanalizowanie Twojej sytuacji, sprawdzenie i zaktualizowanie już wydanej przez urząd podatkowy w Danii karty podatkowej. Zanim rozpocznie się rok 2024, warto mieć sprawy podatkowe uregulowane i spać spokojnie.