Skip to main content
Podatki

Odpis podatkowy dla osób o wielkich sercach

W Danii możesz skorzystać z odpisu podatkowego przewidzianego dla tych, którzy dzielą się pieniędzmi z organizacjami pożytku publicznego. Maksymalny standardowy odpis w tym roku to 17.700 DKK.

Ulga za darowizny przekazane na rzecz zarejestrowanych organizacji charytatywnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych itp. jest naliczana automatycznie, jeśli przekazując darowiznę podałeś swój numer personalny (cpr-nr). Nie możesz wprowadzić tego odpisu do zeznania rocznego samodzielnie, dlatego ważne jest, aby dokonując darowizny wpisywać swoje dane. Można to zwykle zrobić na stronie internetowej danej organizacji pożytku publicznego bądź kontaktując się z nią telefonicznie. Ulga zostanie wtedy wykazana na zeznaniu rocznym.

Odpis można otrzymać tak samo za drobne, jak i większe wpłaty. Zwykle przekazując organizacjom na przykład 100 DKK, oszczędzasz 26 DKK podatku. Dotyczy to wyłącznie darowizn finansowych. Nie można odliczyć od podatku datków rzeczowych.

Jeśli przekazałeś darowiznę na badania naukowe, masz możliwość odpisania całej podarowanej kwoty, nawet jeśli przekracza ona ustalony limit.

Umowy długoterminowe

Odpis można też otrzymać za darowizny ustalone na długi okres. W Danii popularne jest zawieranie umów z organizacjami pożytku publicznego na dziesięć lat. Darczyńca zobowiązuje się wtedy do regularnego przekazywania stałej kwoty w tym okresie. Umowa między darczyńcą i organizacją musi mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz numer personalny darczyńcy. Tego rodzaju wieloletniej umowy nie można przenieść na inną organizację w trakcie jej trwania.

Przekazując darowiznę należy pamiętać, iż do uzyskania odpisu trzeba spełnić konkretne warunki. Wybrana organizacja musi być zatwierdzona przez duński Urząd Skarbowy. Na liście zatwierdzonych podmiotów znajdują się setki organizacji o różnych charakterze, w tym między innymi: stowarzyszenia sportowe, organizacje kulturalne (np. muzea, festiwale, teatry), fundacje dobroczynne, organizacje związane ze zdrowiem (np. hospicja, stowarzyszenia wspierające osoby chore oraz ich rodziny), związki religijne, organizacje zrzeszające mniejszości narodowe itp.

Masz pytania dotyczące swojego rocznego zeznania podatkowego w Danii? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci wypełnić zeznanie oraz poinformujemy Cię o należnych Ci odpisach podatkowych.