Skip to main content
Podatki

Årsopgørelsen – masz czas do 1 maja

Nie zapomnij rozliczyć się z podatku w Danii za rok 2023. Masz na to czas do 1 maja. Złożenie poprawnego zeznania jest obowiązkiem każdego podatnika.

Jeśli w roku 2023 osiągałeś dochody w Danii, to twoje roczne rozliczenie podatkowe czeka na Ciebie w systemie E-tax (TastSelv). Pamiętaj, że jest ono wstępnie wypełnione, ale nie gotowe. Należy je sprawdzić, w razie potrzeby uzupełnić i dodać należne ulgi podatkowe.

Błędem jest uznawanie, że z przesłanym przez duński urząd skarbowy zeznaniem można nic nie robić. Za złożenie prawidłowego zeznania, w którym uwzględniono wszystkie dochody, odpowiada podatnik, a nie urząd. Jeśli we wstępnie przygotowanym rozliczeniu niczego nie brakuje i nie ma żadnych błędów, to fatycznie brak działania ze strony podatnika nie spotka się z konsekwencjami. W przypadku, gdy czegoś istotnego zabrakło (np. dochodu z wynajmu mieszkania), w razie kontroli podatnik będzie musiał to wyjaśnić. Brak znajomości przepisów nie jest okolicznością łagodzącą, a za błędnie złożone zeznanie grożą kary.

Nie zapomnij o ulgach

Ważnym punktem wypełniania zeznania podatkowego w Danii jest dodawanie należnych ulg podatkowych. To krok, dzięki któremu możemy znacząco zmienić nasza sumę do zwrotu lub podatek do zapłaty. Listę najczęściej wykorzystywanych ul podatkowych w Danii przedstawiliśmy w artykule Zeznanie podatkowe krok po kroku.

Z doświadczenia z naszymi polskimi klientami wiemy, że jednym z najczęściej używanych odpisów jest ten za dojazdy. Ulga za dojazdy do pracy nie jest automatycznie wpisana do wstępnego zeznania podatkowego, należy ją wprowadzić samodzielnie. Odpis ten nie jest rozliczany na zasadzie 1:1. Jeśli na przykład Twoje koszty dojazdów zostaną wyliczone na 5000 DKK, to w sumie zapłacisz o około 1300 DKK podatku mniej.

Pamiętaj, że jeśli w poprzednich latach nie dodałeś należnych Ci ulg, to masz prawo dokonać korekty w okresie trzech lat od upływu terminu rozliczenia.

Potrzebujesz pomocy w złożeniu zeznania podatkowego w Danii oraz ewentualnie w Polsce? Zgłoś się do nas!