Skip to main content

Podania i odwołania

Skuteczna komunikacja wymaga umiejętności oraz dobrej woli nadawcy i odbiorcy, a także skutecznego kanału komunikacyjnego. Mówiąc najprościej – do rozmowy trzeba dwojga i to jeszcze w odpowiedniej formie.

Chcesz załatwić sprawę urzędową w Danii lub odwołać się od wydanej decyzji? Nie wiesz jak to zrobić? Zgłoś się do nas.
Skuteczna komunikacja wymaga umiejętności oraz dobrej woli nadawcy i odbiorcy, a także skutecznego kanału komunikacyjnego. Mówiąc najprościej – do rozmowy trzeba dwojga i to jeszcze w odpowiedniej formie.
Niezbędne w egzystencji każdego imigranta kontakty z duńskimi urzędami nie są łatwe. Choć urzędnicy są zwykle bardziej uprzejmi niż przeciętny pracownik polskiego „okienka”, niektóre sprawy trudno jest doprowadzić do końca. Przekazane informacje nie zawsze okazują się rzetelne, osoby zajmujące się naszą sprawą zmieniają się, nie przekazując kompletu informacji, bywamy nierozumiani bądź ignorowani. Biuro ATS Anna Stankiewicz doradza, jak usprawnić kontakty z duńskimi urzędami.

Formy kontaktu z duńskimi urzędami

Telefoniczny kontakt z urzędem w Danii

można polecić tym osobom, które mają do rozwiązania prosty, konkretny problem. Chcą na przykład potwierdzić przekazanie kompletu dokumentów lub termin spotkania, albo uzyskać odpowiedź na proste pytanie. W innym wypadku ta forma kontaktu może się okazać niewystarczająca albo wręcz niewskazana. Jeśli sprawa jest złożona, lepiej skorzystać z innej formy komunikacji, bo urzędnik może wprowadzić nas w błąd, podając pierwszą z brzegu informację lub nie podejmując kroków, o które go prosiliśmy. Dzwoniąc do urzędu zwykle nie mamy informacji, z kim konkretnie rozmawiamy, a urzędnik też nie zapisuje naszych danych. W takim kontakcie łatwo o przekłamania, niezrozumienie i zawiłości wynikające z problemów językowych. Abyśmy mogli w Państwa imieniu wykonać telefon do duńskich instytucji, musimy uprzednio wysłać tam odpowiednie, podpisane pełnomocnictwo do uzyskiwania informacji. Koszt napisania pełnomocnictwa to 200 PLN a koszt wykonania telefonu to 150 PLN.

Wysyłanie pism do urzędu w Danii

to najbardziej efektywna forma komunikacji z urzędami. Odpowiednio przygotowane pismo urzędowe trafia do ewidencji, możemy mieć zatem pewność, iż nie zostanie zagubione, pominięte, a zawarte w nim informacje nie zostaną przeinaczone. Warto pamiętać, że o ile rozmowa telefoniczna lub nasza osobista wizyta w urzędzie nie zawsze zostanie zapamiętana lub odnotowana, tak pismo urzędowe jest faktem, na który możemy się powołać w razie wątpliwości lub konfliktu z danym urzędem.
Mamy doświadczenie w prowadzeniu pisemnych dialogów z wieloma instytucjami i urzędami, a znajomość przepisów pozwala nam skutecznie pomagać klientom.
Koszt napisania prostego pisma z zapytaniem to 200 PLN. W cenę wliczone jest oczywiście tłumaczenie odpowiedzi.

Elektroniczny kontakt z urzędem w Danii

podobnie jak pismo urzędowe, jest o tyle skuteczną formą kontaktu z urzędami, że pozostawia łatwy do przedstawienia ślad. W razie nieporozumienia czy wątpliwości, można go odszukać, wydrukować i użyć jako dowód naszej aktywności. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest on tak samo ewidencjonowany jak pisma urzędowe.
Wady tej formy komunikacji to po pierwsze, nieprecyzyjność (zdarza się, że urzędnik odpowiada zbyt ogólnie lub nie do końca na temat) i czasochłonność (niekiedy na odpowiedź trzeba czekać nawet tydzień, choć urząd deklaruje, iż odpowiada w ciągu trzech dni). Poza tym e-maile redagowane w języku angielskim są często ignorowane. Poczta elektroniczna to zatem dobry kanał komunikacji dla tych osób, które dość sprawnie posługują się językiem duńskim, potrzebują konkretnej informacji i potrafią zwięźle komunikować komunikaty. Częstym błędem klientów urzędów jest opisywanie w e-mailu swoich spraw bardzo obszernie, podczas gdy urzędnik zamiast historii naszego problemu potrzebuje konkretnych pytań. Koszt napisania maila z zapytaniem do duńskiego urzędu to 75 PLN, w cenę wliczone jest tłumaczenie odpowiedzi.
ATS Anna Stankiewicz może w profesjonalny sposób pomóc Państwu w prowadzeniu komunikacji z urzędami przy pomocy każdego z wymienionych kanałów.
Pomożemy w napisaniu podań do:

  • duńskich sądów
  • pracodawców w Danii
  • do Borger
  • do Urzędu Skarbowego (Skat)
  • do Urzędu Ewidencji Ludności
  • do banków oraz wszelkich instytucji państwowych i prywatnych

Napiszemy również odwołania:

  • od wyroków
  • od decyzji itp.

    Wypełnimy również wnioski o świadczenia zdrowotne, emerytalne, rentowe. Pomagamy w odzyskiwaniu odszkodowań i należności od pracodawców.  Zajmiemy się również wszelkimi formalnościami związanymi z dostarczeniem dokumentów do właściwych adresatów. Należy jedynie przekazać nam odpowiednią dokumentację.