Skip to main content

ODZYSKANIE NALEŻNOŚCI

Jeśli masz problem z odzyskaniem należności w Danii – skorzystaj z fachowej pomoc. Nasza firma specjalizuje się w sprawach windykacji w krajach skandynawskich. W przypadku ściągania należności od dłużników nie warto czekać zbyt długo. Pomożemy w odzyskaniu wszelkich należności od pracodawców czy kontrahentów.

Ile kosztuje windykacja w Danii?

Jeśli dłużnik zalega ze spłatą wierzytelności, to trzeba zacząć działać jak najszybciej. To, ile będzie kosztować odzyskanie należności w Danii, będzie zależało od:

  • tego, czy uda się skłonić dłużnika do spłaty długu na drodze polubownej, wysyłając do niego pisma z ponagleniem i ostrzeżeniem o możliwości wszczęcia windykacji,
  • tego, czy windykacja będzie miała charakter pozasądowy czy sądowy i czy dojdzie do egzekucji komorniczej,
  • kwoty samego długu,
  • wysokości opłaty sądowej – jej wysokość zmienia się co roku.

Niezależnie od tego, jakie koszty poniesienie wierzyciel, są one tylko ułamkiem kwoty odzyskanego długu.

Kiedy warto ubiegać się o odzyskanie należności?

Zdarzają się sytuacje, że pracodawcy po zwolnieniu pracownika nie wypłacają należności za ostatnie miesiące bądź należnych feriepenge – wynagrodzeń urlopowych. W związku z tym, że urlopy w Danii są bezpłatne, to pracownicy, którzy wybierają się na urlop, otrzymują część swojego rocznego wynagrodzenia za pracę. Ci, którym nie zostało wypłacone to świadczenie, mają prawo do wszczęcia procesu windykacji.

Bywa także, że pracownik wykonuje pracę, za którą od kilku miesięcy nie otrzymuje przysługującego mu wynagrodzenia. Czasem bywa też tak, że przedsiębiorcy nie opłacają w terminie należnych faktur. W takich przypadkach należy działać jak najszybciej.

Nie możemy dawać się oszukiwać bądź pozwalać innym na wyzysk. Nieznajomość przepisów prawnych w Danii bądź bariery językowe nie powinny tu stanowić problemu. Nasza firma pomoże Ci w odzyskaniu wszystkich należności wraz z odsetkami. Pracują dla nas specjaliści biegli w duńskim prawie, którzy mają duże doświadczenie w odzyskiwaniu należności. Jeśli będzie taka potrzeba, wykonamy także tłumaczenia przysięgłe nieopłaconych faktur. Dlatego zaufaj nam i skontaktuj się z nami, a zrobimy wszystko, aby Twój dłużnik wywiązał się ze swoich zobowiązań!

Jak wygląda windykacja w Danii?

Aby windykacja w Danii mogła dojść do skutku, należy postępować zgodnie ze ściśle określoną procedurą. Chcąc odzyskać swoją należność, konieczne jest:

  • wysłanie dłużnikowi ponaglenia

Ponaglenie to ostrzeżenie o możliwości wszczęcia windykacji w przypadku nieuregulowania długu. Jest to rozwiązanie polubowne, którego nie należy omijać. Takie pismo powinno zawierać informacje o tym, kiedy została wystawiona faktura, jakiej kwoty ona dotyczy i na jakie konto powinny trafić pieniądze. W ponagleniu należy zawrzeć informacje o terminie zapłaty należności – nie może być on krótszy niż 10 dni, licząc od momentu dostarczenia ostrzeżenia.

  • wszczęcie windykacji

Jest to możliwe po 14 dniach od dostarczenia dłużnikowi ponaglenia – pod warunkiem, że dług nie został spłacony.

 

W Danii możliwa jest uproszczona windykacja sądowa, czyli złożenie betalingspåkrav w sądzie rejonowym (stosowana tylko w przypadku zadłużenia mniejszego niż 100 000 DKK). Sprawę rozpatruje wtedy sąd komorniczy. W przypadku większych kwot konieczne jest rozpoczęcie postępowania sądowego.

Komornik w Danii może zająć dłużnikowi konta bankowe, ruchomości i nieruchomości.

Jak należy postępować z dłużnikiem w Danii?

Zgłoś się do nas ze swoim problemem, a my przeanalizujemy sytuację i wybierzemy odpowiedni sposób postępowania z dłużnikiem. Działamy w zgodzie z przyjętym w Danii prawem.

W ramach odzyskiwania należności na początku podejmujemy dialog z dłużnikiem, by dowiedzieć się o przyczynach zalegania w płatności. Pomagamy w sformułowaniu ponagleń, które należy przesłać do dłużników. Wiemy, jak ważne jest indywidualne podejście odnośnie windykacji. Nie pracujemy w oparciu o utarte schematy. Wszystkie sprawy prowadzimy zawsze do końca, a w cenę każdej usługi wliczone jest tłumaczenie pisma zwrotnego z norweskiej instytucji wraz z porada dotycząca dalszych działań.

Dlaczego warto powierzyć nam odzyskanie należności w Norwegii?

Nawet jeśli nie znasz języka norweskiego, a załatwianie szeregu formalności jest dla Ciebie trudne i wyjątkowo skomplikowane, nie rezygnuj z odzyskania swoich pieniędzy. Odzyskujemy długi dla firm i dla klientów indywidualnych. Pomożemy Ci z wysłaniem pism, skierowaniem sprawy do sądu i rozpoczęciem egzekucji komorniczej. Zgłoś się do nas, jeśli:

  • od tygodni czekasz na wypłatę zaległego wynagrodzenia za pracę – skontaktujemy się z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą i spróbujemy szybko odzyskać Twoją należność. Jeśli dług nie zostanie spłacony, zajmiemy się wszystkimi formalnościami związanymi z windykacją,
  • udzieliłeś pożyczki obywatelowi Danii, a ten ciągle unika spłaty wierzytelności,
  • wystawiłeś fakturę, a zleceniodawca ciągle jej nie opłacił.

W takich sytuacjach potrzebna jest biegła znajomość przepisów norweskiego prawa. Nasi specjaliści będą reprezentowali Cię przed dłużnikiem oraz urzędami podczas całego procesu windykacji.

Odzyskiwanie należności w Danii nie zawsze kończy się na sali sądowej. Chcemy, aby nasi klienci uniknęli opłat urzędowych, dlatego stawiamy na dialog i polubowne załatwienie sprawy. Dopiero kiedy odzyskanie należności w ten sposób okazuje się niemożliwe, razem z klientem podejmujemy decyzje co do dalszego postępowania.

Nie pozwól, aby Twoje pieniądze przepadły – z nami odzyskasz je szybciej niż się tego spodziewasz!