Skip to main content
NEWS

Uważaj z otwartym ogniem

W ciepłych, suchych miesiącach wzrasta zagrożenie pożarowe. Duńska policja przypomina, by stosować się do ograniczeń związanych z używaniem ognia na otwartych przestrzeniach.

Wystarczy kilka dni bez deszczu, by wzrosło zagrożenie wystąpienia pożarów. W ostatnich tygodniach w Danii spadło mniej deszczu niż zazwyczaj o tej porze roku. Istnieje możliwość, że nadchodzące lato będzie równie suche jak w roku 2018, kiedy to zanotowano rekordową liczbę pożarów. W okresach niskiej wilgotności należy szczególnie uważać z rozpalaniem ognisk i grilli, wypalaniem chwastów itp.

Ogień to trudny do opanowania żywioł, który przybierając formę pożaru stanowi zagrożenie dla ludzkich osad, miejscowej populacji zwierząt, a także lokalnej gospodarki oraz ekosystemu. Zagładzie ulega roślinność i zwierzęta, w tym bardzo często gatunki wpisane do Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych. Zniszczeniu ulegają lasy i na wiele lat zmniejsza się atrakcyjność oraz wydajność terenów w tych rejonach. Jeśli chodzi o osady ludzkie, priorytetem podczas pożaru jest ratowanie życia, czyli ewakuacja, a nie ratowanie mienia. Jedna iskra może spowodować trudne do oszacowania straty materialne.

Sprawdzaj lokalnie

Aktualny stan zagrożenia pożarowego w Danii można sprawdzić na stronie internetowej brandfare.dk. Lokalnych wytycznych dotyczących możliwości korzystania z otwartego ognia należy zwykle szukać w mediach lokalnych. Gminy ogłaszają takie informacje na swoich stronach internetowych, w mediach społecznościowych oraz na lokalnych portalach. Jeśli na jakimś terenie wprowadza się zakaz używania ognia, jego złamanie może zostać ukarane mandatem, a nawet grzywną.

Duńska policja zaleca zwracanie uwagi na informacje o zagrożeniu pożarowym podawane w lokalnych mediach oraz zachowanie zdrowego rozsądku, w tym:

– rozpalanie ognisk w wyznaczonych do tego miejscach;

– nie pozostawianie otwartego ognia bez dozoru;

– nie rozpalanie ognisk czy grilli podczas wietrznej pogody;

– przed rozpaleniem ognia upewnienie się, że w pobliżu jest przygotowana woda mogąca ewentualnie posłużyć do gaszenia;

– nie pozostawianie szklanych opakowań na suchych, trawiastych bądź leśnych terenach;

– zgłaszanie zaobserwowanych pożarów na numer 112