Skip to main content
NEWS

Umowa to podstawa: nowe przepisy dotyczące zatrudnienia

1 lipca 2023 r. to ważna data dla duńskich pracodawców i pracowników. Tego dnia zmieniają się niektóre przepisy dotyczące zatrudnienia.

Znowelizowane przepisy dotyczące zatrudnienia w Danii kładą duży nacisk na kontrakt o pracę. Sporządzenie go zgodnie z zasadami i na czas będzie teraz ważniejsze niż wcześniej. Zmiana ma chronić pracowników i zapewnić im uczciwe warunki pracy.

Przypominamy, że przed podpisaniem każdego kontraktu należy go dokładnie przeczytać i ewentualnie przedyskutować wszystkie wątpliwości z potencjalnym pracodawcą. Nie trzeba też podpisywać umowy od razu, normalną praktyką jest poproszenie o czas na decyzję i skrupulatne przeczytanie warunków kontraktu w domu.

Umowa o prace w Danii

Zgodnie z nowymi przepisami umowa o pracę w Danii musi teraz zawierać szereg koniecznych elementów, w tym:

– dane firmy oraz pracownika;

– opis stanowiska bądź nazwę stanowiska, na jakim pracownik zostaje zatrudniony;

– datę rozpoczęcia i ewentualnie zakończenia umowy, o ile umowa jest na czas określony;

– wyszczególnienie praw pracowniczych, w tym na przykład kwestie wynagradzania podczas urlopu;

– zasady wypowiedzenia;

– ewentualnie informacje o zatrudnieniu próbnym i czasie jego trwania;

– informacje o wynagrodzeniu oraz terminach jego wypłaty;

– informacje o wypłacie nadgodzin;

– czas pracy podany w wymiarze dziennym lub tygodniowym;

– wskazanie, czy zatrudniony jest objęty układem zbiorowym;

– jeżeli godziny pracy nie są stałe, wtedy określenie, jak może wyglądać grafik.

Najważniejsze zmiany:

– Obowiązek sporządzenia pisemnego kontraktu o pracę, który zawiera wszystkie istotne informacje. Umowa musi zostać sporządzona na piśmie najpóźniej w ciągu tygodnia od rozpoczęcia zatrudnienia. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować grzywną w wysokości 10 000 DKK. Obowiązek sporządzenia pisemnej umowy dotyczy każdego pracownika, który będzie pracował dłużej niż miesiąc przez co najmniej 3 godziny w tygodniu. Umowa o pracę należy się również pracowników zatrudnionym w ramach løntilskud/fleksjob, z wyszczególnieniem, na jakich warunkach odbywa się zatrudnienie.

– Pracownicy ze statusem „funktionærer” muszą być zatrudnieni zgodnie z Funktionærloven, a tym samym posiadać odpowiednie prawa i obowiązki. Musi to zostać wyraźnie określone w umowie o pracę. W przypadku innych pracowników musi to być również zaznaczone w umowie o pracę, iż warunki zatrudnienia są regulowane układem zbiorowym. Należy wyraźnie wskazać, o który układ zbiorowy chodzi.

– Aby zatrudnić praktykanta firma musi posiadać do tego autoryzację i zawrzeć z zainteresowaną osobą specjalną umowę szkoleniową. Umowa musi być zgodna z przepisami dotyczącymi zatrudniania w celach szkoleniowych, czyli Erhvervsuddannelsesloven.

– Pracownicy na zastępstwo (vikar) powinni mieć to wyraźnie określone w umowie, iż praca jest tymczasowa. W kontrakcie powinna być data zakończenia zastępstwa. Generalnie zasady dotyczące tego typu zatrudnienia uregulowano w zeszłym roku, nakładając na pracodawców szereg ograniczeń i obowiązków. Celem jest zredukowanie liczby umów tymczasowych.

– Okres próbny dla pracownika nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy, w przypadku pracowników objętych Funktionærloven nie dłużej niż 3 miesiące.

– Pracownik, który był zatrudniony przez dłużej niż 6 miesięcy bez umowy na stałe, może wnioskować o zatrudnienie w formie dającej mu bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy. W takim przypadku pracodawca ma miesiąc na udzielenie mu pisemnej, rzeczowej odpowiedzi. W firmach prywatnych zatrudniających mniej niż 35 pracowników termin ten wynosi 3 miesiące.

– Co do zasady, pracownik ma prawo do podjęcia pracy dodatkowej. Pracodawca może umieścić w kontrakcie zakaz pracy dla konkurencji przez określony czas po zakończeniu stosunku pracy, musi jednak uwzględnić za to stosowną rekompensatę.

– O ewentualnych zmianach w kontrakcie pracodawca musi zawiadomić pracownika jak najwcześniej, najpóźniej w dniu wejścia zmian w życie.