Skip to main content
NEWS

Rok 2022 najmniej konfliktowym w historii

W minionym roku mieszkańcy Danii strajkowali najrzadziej w historii. Czy to dobry, czy raczej zły znak dla rynku pracy?

W Danii właśnie zakończyły się negocjacje pracowników sektora prywatnego z pracodawcami w sprawie umów na następne dwa lata. Porozumienie udało się osiągnąć bez konieczności organizowania strajku. Z danych statystycznych zebranych przez centralne biuro Danmarks Statistik wynika, iż może to być zapowiedź nowego trendu.

93 strajki pracowników

Rok 2022 był rokiem historycznym jeśli chodzi o odnotowaną liczbę przestojów w pracy spowodowanych strajkami. W kraju zorganizowano 93 legalne protesty pracownicze polegające na odstąpieniu od wykonywania obowiązków służbowych. To najmniej od 1996 roku, kiedy to urząd statystyczny zaczął zbierać tego typu dane. Na przykład w 2002 w Danii zorganizowano blisko 1400 strajków, a w 2006 ponad 800. W roku 1998 jednocześnie strajkowało blisko pół miliona zatrudnionych, co w sumie przełożyło się na stratę około 3 milionów dni roboczych. W roku 2013 przez 25 dni strajkowali duńscy nauczyciele, którzy domagali się między innymi podniesienia płac.

Strajk jako forma protestu jest zwykle ostatecznym narzędziem, jakiego pracownicy mogą użyć domagając się lepszych warunków pracy bądź lepszego uposażenia. Zwykle najwięcej strajków notowano w branży przemysłowej, nieco mniej w transporcie, branży budowlanej, w branży usług pocztowo-telekomunikacyjnym oraz w sektorze publicznym.

Pozytywny trend?

Z roku na rok strajk staje się narzędziem coraz mniej używanym. Na przykład w sektorze prywatnym nie odnotowano żadnego dużego strajku od roku 1998.

W minionym roku w wyniku strajków stracono w Danii 16 000 dni roboczych, czyli najmniej od początku prowadzenia statystyki. Większość z nich związana była z protestem pracowników branży lotniczej, kiedy to strajkowali piloci i mechanicy linii lotniczych SAS.

Czy znaczny spadek liczby protestów pracowniczych to zły, czy dobry znak dla ryku pracy? Zdaniem ekspertów jest to pozytywny sygnał, iż konflikty płacowe udaje się rozwiązać na etapie negocjacji, bez konieczności używania drastycznych rozwiązań. System pracy i płacy w Danii jest przejrzysty, a warunki do negocjacji jasno określone.