Skip to main content
NEWS

Rezydenci przebywający w Danii jako członkowie rodzin muszą zaktualizować karty pobytu.

Opholdskort w Danii muszą zostać zaktualizowane, zatem osoby mające karty pobytu jako członkowie rodzin obywateli UE mieszkających w tym kraju będą musieli wystąpić o nowe dokumenty.  

Osoby, które otrzymały prawo do pobytu w Danii jako członkowie rodziny obywatela/obywatelki Unii Europejskiej mieszkającego w tym kraju, zostały poproszone o zaktualizowanie swoich kart pobytu (opholdskort). Urząd d/s Międzynarodowej Rekrutacji i Integracji (SIRI) informuje, iż obowiązek ten nie dotyczy wszystkich w takim samym stopniu. To, kiedy należy wymienić dokument na nowy, zależy to głównie od daty, w którym go wydano.  

Powód zmiany to nowe wymogi bezpieczeństwa, które sprawią, że obecnie używane karty pobytu stracą ważność albo już w tym roku albo w roku 2026.  

Ważne terminy

Urząd podkreśla, że brak zaktualizowanej karty pobytu nie spowoduje, że dana osoba utraci prawo do przebywania w Danii, może jednak napotkać kłopoty formalne, na przykład wracając z podróży zagranicznej.

Karty pobytu dla obywateli krajów trzecich mających w Danii członka rodziny wydane przed rokiem 1998 stracą ważność 3 sierpnia 2023 r. Nie ma znaczenia, jaka data ważności widnieje na dokumencie – 3 sierpnia nie skończy się prawo do pobytu właściciela, tylko wejdzie w życie nowy wymóg dotyczące bezpieczeństwa samego dokumentu, co uczyni kartę (a nie sam pobyt) nieważną.

Karty pobytu wydane w latach 1998 – 2011 zachowają ważność do 3 sierpnia 2026 roku. Data ta również obowiązuje bez względu na to, na jaki okres wydano samo pozwolenie na pobyt.

Karty pobytu dla obywateli krajów trzecich mających w Danii członka rodziny wydane w okresie od 3 sierpnia 2016 do 3 sierpnia 2021 również utracą ważność 3 sierpnia 2026 r.

Urząd nie będzie pobierał opłat za wydanie nowych kart. O wydanie zaktualizowanej karty pobytu należy wystąpić samodzielnie, nie stanie się to automatycznie.