Skip to main content
NEWS

Przewozisz lub zamawiasz leki za granicą? Uważaj na środki dopingujące!

Duńska Agencja Celna w roku 2022 udaremniła najwięcej w historii prób przemytu środków dopingujących – aż 1200.

Toldstyrelsen, czyli Duńska Agencja Celna podjęła współpracę z Anti Doping Danmark. Generalnie za zdefiniowanie, czym są środki dopingujące, odpowiadają w kraju Narodowy Instytut Zdrowia Sundhedsstyrelsen oraz Duńska Agencja Leków Lægemiddelstyrelsen. W praktyce na granicach zapobieganiem przemytu środków dopingujących zajmują się celnicy.

Jeszcze w roku 2019 duńscy celnicy mieli około 600 spraw tego rodzaju, obecnie ta liczba podwoiła się. W ubiegłym roku przechwycono 147.000 tabletek oraz 27 kilogramów surowców do produkcji środków dopingujących. Większość udaremnionych prób przemytu dotyczyła przesyłek pocztowych dla osób prywatnych. Każdy z takich przypadków celnicy zgłaszają policji, która decyduje, czy należy wszcząć postępowanie. Przemycając środki dopingujące należy się więc liczyć nie tylko z konfiskatą towaru, ale też dodatkową karą.

Aż 326 przypadków udaremnionego przemytu dotyczyło przesyłek z Wielkiej Brytanii. Jest to związane z brexitem – po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej przesyłki z tego kierunku są dokładniej sprawdzane.

Generalnie jako doping określa się zwiększanie naturalnych możliwości fizycznych i umysłowych organizmu przy pomocy niedozwolonych środków farmaceutycznych. Do najbardziej typowych środków dopingujących zalicza się sterydy anaboliczne, hormony i ich pochodne, beta-2-mimetyki, środki antyestrogenowe oraz środki maskujące. Są to substancje, które zwykle należy przyjmować pod kontrolą lekarza, bowiem w innym przypadku mogą być szkodliwe dla zdrowia. Skutki zażywania środków dopingujących mogą być tragiczne. Osobom, które chcą farmaceutykami zwiększyć masę mięśniową, wytrzymałość czy siłę, grozić może między innymi zawał serca, udar, uszkodzenie nerek i wątroby oraz zaburzenia emocjonalne.

Przywożąc leki z zagranicznej podróży należy zwracać uwagę na to, aby do tych na receptę mieć odpowiednią dokumentację. Każdy podróżny może mieć ze sobą zapas leków, których sam potrzebuje, jednak warto mieć przy sobie receptę bądź inny dokument potwierdzający wskazanie medyczne. Nie należy zgadzać się na zabieranie przesyłek zawierających leki dla osób trzecich, w szczególności od nieznajomych. Nigdy nie wiemy, czy w środku faktycznie jest na przykład lek typu OTC (na przykład witaminy czy ogólnodostępne suplementy), czy coś, co znajduje się na liście środków dopingujących.