Skip to main content
NEWS

Feriepenge – wynagrodzenie urlopowe w Danii

By 2021-04-275 kwietnia, 2022No Comments

Każdy pracownik legalnie pracujący w Danii, ma prawo do 25 dni płatnego urlopu w roku. Przepisy ustawy o urlopach określają, w jaki sposób pracodawca musi opłacić urlop oraz jak pracownicy uzyskują i wykorzystują urlop.

Dzięki nowej ustawie urlopowej, która weszła w życie 1 września 2020 r., nowe osoby na rynku pracy mogą korzystać z płatnego urlopu od początku kariery zawodowej.

Urlop należy uzgodnić z pracodawcą, a trzy z pięciu tygodni należy traktować jako główny urlop w okresie od maja do października. Jeśli pracodawca chce, aby pracownicy wyjeżdżali na wakacje w określonych okresach, musi ich o tym wcześniej powiadomić,

Ustawa o urlopach zasadniczo dotyczy tylko pracowników, którzy pracują dla firm w Danii.

Ustawa o urlopach przewiduje dwa rodzaje płatności urlopowych:

– urlop z wynagrodzeniem i dodatkiem urlopowym,

– osoba która nie wykorzysta urlopu – ma prawo do rekompensaty urlopowej.

Kiedy Twój pracownik powinien mieć płatny urlop?

Pracownik zatrudniony na kilka miesięcy lub na dłuższy okres, któremu przysługuje pełne wynagrodzenie w dni świąteczne i chorobowe, otrzyma wynagrodzenie w okresie urlopowym.

Kiedy pracownik korzysta z płatnego urlopu, przysługuje mu zwykłe wynagrodzenie w czasie urlopu oraz dodatek urlopowy w wysokości 1% wynagrodzenia w roku rozliczeniowym, które jest wypłacane przez pracodawcę.