Skip to main content
NEWS

Duńska armia zmienia kryteria dla poborowych

Kobiety z dużym biustem, mężczyźni mający mniej niż 155 centymetrów wzrostu oraz osoby z „odchyleniami seksualnymi” będą już mogły z powodzeniem aplikować o przyjęcie do duńskiego wojska.

Forsvarets Personalestyrelse, czyli ciało formalne, w którego gestii jest zarządzenie personelem wojskowym, dokonało przeglądu kryteriów przyjęcia do wojska. Po analizie zdecydowano się odstąpić od wielu wymogów, które powstały dawno temu i nawet, jeśli nie były wykorzystywane w praktyce, to pozostawały na papierze. W liczącym 120 stron dokumencie były między innymi zapisy o tym, że do armii nie nadają się kandydatki ze zbyt dużym biustem, osoby niskiego wzrostu ani osoby z „odchyleniami seksualnymi”.

Dziś nikt z osób decyzyjnych w wojsku nie umie albo nie chce wyjaśnić przed kamerami, co dokładnie miały znaczyć „odchylenia seksualne”. Wielu duńskich polityków uważa, że rewizji dokonano zbyt późno, bo tego rodzaju kryteria nie pasują do współczesnego społeczeństwa.

Służba nawet z diagnozą

Nowe kryteria mają otworzyć drzwi nie tylko dla osób niskich i o orientacji seksualnej innej niż hetero. Możliwe, że w duńskim wojsku będą już wkrótce mogły służyć między innymi osoby z dysleksją, co wcześniej nie było możliwe. Nie wyklucza się też, że spełnienie marzenia o pracy w zawodzie żołnierza stanie się możliwe dla osób z łagodną postacią ADHD (ADHD wymagające stałego przyjmowania leków wyklucza z odbywania służby wojskowej).

Nie podano dokładnej daty, kiedy w życie wejdą nowe kryteria. Na oficjalnej stronie Forsvaret wciąż widnieje wymóg dotyczący wzrostu kandydatów.

Forsvarets Dag

Mężczyźni mający stałe miejsce pobytu w Danii po ukończeniu 18 roku życia otrzymują drogą elektroniczną zaproszenie do udziału w tak zwanym Dniu Sił Zbrojnych (Forsvarets Dag). Udział jest dla nich obowiązkowy, za niestawienie się grożą kary pieniężne.

Kobiety mogą służyć w duńskiej armii od 1998 roku. Obecnie one również otrzymują zaproszenie, jednak dla nich udział nie jest obligatoryjny. Podczas Dnia Sił Zbrojnych oceniana jest przydatność potencjalnych kandydatów. Liczą się stan zdrowia, poziom sprawności, ale też deklaracja, czy dana osoba chce odbyć służbę wojskową. Możliwe jest odroczenie służby wojskowej do czasu ukończenia edukacji albo rodzaj służby zastępczej. Następnie odbywa się losowanie, które decyduje, kto dostanie przydział. W praktyce obecnie bardzo rzadko się zdarza, by w duńskim wojsku służy ktoś, kto nie chciał odbywać służby wojskowej (np. jeszcze w 2014 roku było to w sumie 19 osób).

Zasadnicza służba wojskowa w Danii trwa od 4 do 12 miesięcy.

W 2020 roku liczba nowych rekrutów wynosiła 4200 rocznie. Po napaści Rosji na Ukrainę rozpoczęła się polityczna dyskusja o konieczności zwiększenia liczby poborowych. Ma ich być docelowo 15.000 rocznie.