Skip to main content
NEWS

Częściowa „amnestia” dla dłużników w Danii

Mieszkańcy Danii coraz częściej nie są w stanie spłacić zobowiązań finansowych wobec państwa, czyli na przykład pożyczek studenckich, podatków bądź mandatów za wykroczenia drogowe. Państwo po raz koleiny umarza część ich zobowiązań.

W 2022 roku mieszkańcy Danii zalegali skarbowi państwa z rekordową sumą 152 miliardów koron. To kolejny niechlubny rekord. Od dziesięciu lat suma zadłużenia wobec państwa, a więc innych podatników, systematycznie rośnie. Za większość długu odpowiadają osoby prywatne, a nie firmy. Na długi wobec publicznej kasy składają się między innymi zaległości w podatkach, niezapłacone mandaty, pożyczki studenckie, opłaty manipulacyjne, a nawet kary za spóźnione oddanie książek do biblioteki.

„Amnestie” dla dłużników

Sprawa jest na tyle poważna, że po raz kolejny zdecydowano się umorzyć niektóre długi osobom zalegającym ze spłatami zobowiązań wobec publicznej kasy.

Ostatni raz coś takiego zdarzyło się w roku 2018, kiedy to parlament podjął decyzję o anulowaniu zadłużenia na sumę kilku milionów. Skarb Państwa zaprzestał wtedy prób ściągnięcia zobowiązań finansowych od osób, które nie były w stanie ich spłacić z powodu trudnej sytuacji finansowej. Chodziło między innymi o osoby utrzymujące się głównie dzięki zasiłkom, pobierające wcześniejszą emeryturę albo pomoc socjalną. Jeśli nie było widoków na to, że dłużnik kiedykolwiek będzie w stanie spłacić zobowiązania wobec państwa, bowiem jego sytuacja finansowa się nie poprawi, kwalifikował się do umorzenia przy tamtej „amnestii” dłużników. Wszystkie umorzenia dotyczyły drobnych (do 7500 DKK) i przedawniających się sprawy.

Tym razem rząd zdecydował o umorzeniu długu 19 000 Duńczyków w łącznej kwocie 4,2 miliarda koron. Jak wynika z informacji Ministerstwa Skarbu, średnia wysokość zadłużenia to w tym przypadku 221.000 DKK.

Minister Skarbu Jeppe Bruus wyjaśnił w mediach, że choć kwoty umorzeń wydają się wysokie, to dłużnicy nie mogą mieć poczucia, iż uniknęli sprawiedliwości. W każdym przypadku chodzi o sytuację, w której umorzono wyłącznie część zobowiązania finansowego i to w sytuacji, gdzie nie było rokowań na odzyskanie całej kwoty. Wykreślenie części zobowiązania daje nadzieję na to, że dłużnikom uda się wyjść ze spirali długów i oddać pozostałą część zobowiązania.