Skip to main content

Karta ubezpieczenia społecznego

Żółta Karta Ubezpieczenia Społecznego

Dania ma rozbudowany publiczny system opieki zdrowotnej, który oferuje bezpłatne konsultacje i leczenie w miejscowym gabinecie lekarskim, oddziałach ratunkowych i szpitalach publicznych. Osoby pracujące legalnie w Danii, są objęte duńskim systemem ubezpieczeń zdrowotnych. Większość badań i zabiegów jest bezpłatna, ale należy się zarejestrować i otrzymać kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Dzieci objęte są systemem ubezpieczeń zdrowotnych wraz z matką lub ojcem, dopóki nie osiągną wieku 15 lat i są ubezpieczone niezależnie od swoich rodziców.

Europejska Karta Ubezpieczenia Społecznego

Jeśli potrzebna jest pomoc medyczna podczas podróży w UE, Norwegii, Islandii, Lichtensteinie (EOG) lub Szwajcarii, należy użyć niebieskiej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Osoby mieszkające w Danii, obywatele kraju UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii które są objęte krajowym ubezpieczeniem zdrowotnym w Danii, mogą otrzymać niebieską europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, W szczególnych przypadkach można nabyć prawa do europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli mieszka się  za granicą i pracuje w Danii lub jest się pracownikiem wysyłanym przez duńskiego pracodawcę do pracy w innym kraju.
Ponadto prawo do europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego mają osoby będące bezpaństwowcem, uznanym uchodźcą lub członkiem rodziny osoby objętej krajowym ubezpieczeniem zdrowotnym w Danii. Członkiem rodziny jest współmałżonek lub wspólnik, a także dzieci poniżej 18 roku życia. Jednak rodzice dzieci, którzy są obywatelami kraju UE / EOG lub Szwajcarii, nie mają prawa do europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego.