Skip to main content

Karta podatkowa w Danii

Każda osoba pracująca w Danii musi posiadać numer personalny oraz kartę podatkową

Wszystkie osoby pracujące w Danii mają możliwość zarobienia określonej kwoty pieniędzy bez konieczności płacenia podatków. Jeśli zarabiasz  poniżej tej kwoty, otrzymasz tzw. frikort. Jeśli jednak zarabiasz więcej, musisz zamiast tego mieć kartę główną i kartę pomocniczą.

Wszystkie te karty są wspólnie nazywane kartami podatkowymi. Są one wydawane elektronicznie i można je zobaczyć w TastSelv.

Wniosek o duński numer identyfikacji podatkowej i o kartę podatkową można złożyć nie wcześniej niż  60 dni kalendarzowych przed pierwszym dniem pracy.

Jakie dokumenty potrzebne są do zamówienia karty podatkowej?

Do wniosku należy załączyć wyraźną kopię następujących dokumentów:

  • podpisaną umowę o pracę
  • paszport lub dowód tożsamości (kopie obydwu stron).
  • pozwolenie na pobyt i pracę w Danii (w przypadku obywateli spoza UE lub europejskiego Obszaru Gospodarczego)
  • aktu małżeństwa (dotyczy osób będących w związku małżeńskim).

 

 

Wszystkie sprawy prowadzimy zawsze do końca a w cenę każdej usługi wliczone jest tłumaczenie pisma zwrotnego z duńskiej instytucji wraz z poradą dotyczącą dalszych działań. Możemy w Państwa imieniu wykonać telefon do instytucji duńskich , jednak musi to zostać poprzedzone wysłaniem podpisanego przez Państwa pełnomocnictwa do odpowiedniego urzędu. Takie upoważnienie również dla Państwa napiszemy.
    Potrzebujesz pomocy przy złożeniu wniosku o kartę podatkową?