Skip to main content
Informacje o Danii

Zasiłek rodzinny w Danii  

By 2023-10-068 kwietnia, 2024No Comments

Zasiłek rodzinny w Danii to duże wsparcie dla rodziców, ale zasady jego przyznawania są dosyć skomplikowane, szczególnie w przypadku obcokrajowców. Sprawdź, czy to świadczenie należy się również Tobie.  

Osoby mieszkające na stałe w krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które pracują w Danii, z zasady mogą korzystać z różnych świadczeń socjalnych. Mają prawo do pobierania zasiłków rodzinnych, o ile spełniają odpowiednie warunki.   

Zasiłek rodzinny wypłacany w Danii nie jest opodatkowany. Jego zadaniem jest wsparcie rodziców w utrzymaniu dziecka, szczególnie na pierwszych etapach jego życia, kiedy potrzeby są największe.  

Zasiłek rodzinny w Danii 

Świadczenie rodzinne (børnepenge) przysługuje każdej rodzinie posiadającej dziecko, która płaci podatki w Danii. Kluczowy jest okres pobytu na terenie kraju, dochody nie są brane pod uwagę, chyba, że rodzic zarabia dużo więcej od przeciętnej krajowej. Aby pobierać zasiłek rodzinny należy przebywać w Danii minimum 2 lata. Po sześciu miesiącach nabywa się prawa do 25% kwoty zasiłku, po roku pobytu do połowy wysokości świadczenia, po półtorej roku do 75% i wreszcie po dwóch latach można pobierać świadczenie w pełnej kwocie.  

Co ważne, dziecko nie musi mieszkać na terenie Danii.  

Zasiłek rodzinny jest wypłacany raz na kwartał. Wypłaty przelewane są na konto 20 stycznia, 20 kwietnia, 20 lipca i 20 października. Rodzice dzieci starszych niż 14 lat otrzymują już nieco inny typ świadczenia, które jest wypłacane miesięcznie.  

Ile można otrzymać?  

Kwota zasiłku rodzinnego jest uzależniona nie tylko od stażu pracy rodziców, ale też od wieku dziecka. 

Wysokość świadczenia jest nieco inna w przypadku samotnych rodziców, rodziców pobierających wykształcenie, rodziców bliźniąt oraz rodziców będących na emeryturze. Osobne stawki są też przeznaczone dla dzieci osieroconych.  

W roku 2023 dla dzieci w wieku od 0 do 2 lat przewidziane jest 4.746 DKK na kwartał, dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat 3.756 DKK, dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat 2.955 DKK, zaś dla dzieci w wieku od 15 do 17 lat 985 DKK. Dodatkowo w pierwszym kwartale tego roku rodzice otrzymali po 660 DKK ekstra w ramach specjalnego podwyższenia zasiłku.  

Świadczenie jest przyznawane na każde dziecko.  

Zasiłek rodzinny w Danii a zasiłek rodzinny w Polsce 

Jeżeli np. ojciec dziecka pracuje w Danii, a matka dziecka nie pracuje w Polsce (nie jest aktywna zawodowo, nie opłaca KRUS), to Polska wypłaca pełne 800+ a Dania wypłaca pełne świadczenie wg. tabeli Jeżeli oboje rodzice pracują w różnych krajach, np. matka pracuje w Polsce, a ojciec w Danii, świadczenie jest wypłacane przez kraj, w którym mieszka dziecko. 

W przypadku, gdy drugi z rodziców dziecka pracuje w Polsce, będącej Twoim i dziecka krajem zamieszkania, to Polska jest krajem wypłacającym zasiłek w pierwszej kolejności. Jeśli zasiłek rodzinny w Polsce jest mniejszy niż w Danii, wtedy z Danii zostanie dopłacona różnica. W przypadku, gdy w Danii zasiłek rodzinny wynosi mniej niż w Polsce, nie należy się on rodzinie, w której jedno z rodziców mieszka w Danii, a drugie w Polsce.   

Informuj o zmianach 

Rodzice otrzymujący zasiłek dla dziecka są zobowiązani do informowania Udbetaling Danmark o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na wypłatę zasiłku, czyli na przykład wyprowadzce dziecka z domu.  

Chcesz aplikować o zasiłek rodzinny w Danii? Chętnie Ci w tym pomożemy. Zgłoś się do nas, a pomożemy Ci przygotować odpowiednią dokumentację, złożyć wniosek oraz w razie potrzeby pozostać w kontakcie z duńskimi urzędami.