Skip to main content
Informacje o Danii

Zamów kartę ubezpieczenia særlige sundhedskort

Særlige sundhedskort to karta poświadczająca prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w Danii w przypadku, gdy nie jest się tam zarejestrowanym rezydentem. Jednocześnie daje prawo do leczenia w Polsce.

Poświadczająca posiadanie ubezpieczenia karta særlige sundhedskort to „must have” dla każdej osoby, która w Danii pracuje, ale nie jest tam zameldowana. Jednocześnie jest istotna dla osób zatrudnionych w Danii, które podróżują do Polski.

Dzięki specjalnej karcie ubezpieczenia uzyskuje się dostęp do usług służby zdrowia w Danii na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju. Osoba rezydująca w Polsce i mająca zatrudnienie w Danii jest członkiem duńskiego systemu ubezpieczenia społecznego, zatem ma prawo do uzyskania pełnej opieki medycznej. Najłatwiej potwierdzić to prawo okazując specjalną kartę ubezpieczenia, czyli særlige sundhedskort, na przykład w przychodni zdrowia, szpitalu czy aptece.

Kiedy osoba pracująca w Danii zostaje wpisana do rejestru ludności w danej gminie, jej specjalną kartę ubezpieczenia zastępuje tak zwana żółta karta ubezpieczenia, czyli det almindelige gule sundhedskort.

Zabezpieczenie na dwa lata w dwóch krajach

Karta ubezpieczenia specjalnego jest darmowa, wydaje ją na wniosek osoby zainteresowanej Udbetaling Danmark. Jej ważność to dwa lata.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednią dokumentację potwierdzającą uzyskiwanie dochodu w Danii, czyli w zależności od sytuacji umowę o pracę bądź poświadczenie otrzymywania świadczenia zastępującego dochód. Osoby oddelegowane do pracy w Danii przedkładają jeszcze dodatkowe dokumenty. Wniosek można złożyć elektronicznie za pośrednictwem  Digital Post, o ile posiada się NemID

Kartę otrzymuje się zwykle po 2-3 tygodniach oczekiwania.

Z særlige sundhedskort mogą korzystać również marynarze pracujący na statkach pływających pod duńską banderą oraz członkowie rodzin osób zatrudnionych i mieszkających w Danii. Karty tej nie mogą jednak otrzymać osoby, których członkowie rodzin pracują w Danii, ale są rezydentami innego kraju EOG.

Co ważne, karta daje też prawo do korzystania z placówek służby zdrowia w Polsce. Dzięki niej rozciąga się duńskie ubezpieczenie na Polskę, bowiem kraje europejskie mają w tym zakresie podpisane odpowiednie umowy. Okazując særlige sundhedskort z Danii ma się w Polsce prawo do korzystania ze służby zdrowia na tych samych zasadach, jak ubezpieczeni tam obywatele. Strona duńska kontaktuje się ze stroną polską w kwestii ubezpieczania, bądź przesyła do wypełnienia blankiet S1.

Masz pytania?

O posiadanie podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego warto zadbać szczególnie przed zagranicznymi podróżami. Brak odpowiedniego dokumentu może kosztować dużo pieniędzy i nerwów i to w sytuacji, kiedy i tak mamy już na głowie chorobę bądź uraz. Zamów særlige sundhedskort jeszcze przed wyjazdem świątecznym i podróżuj bezpiecznie.

Jeśli masz pytania dotyczące rodzajów ubezpieczenia w Danii bądź chcesz dowiedzieć się więcej o særlige sundhedskort, skontaktuj się z nami. Możemy udzielić Ci konsultacji, pomóc aplikować o właściwe ubezpieczenie, przygotować wymaganą dokumentację i pilotować sprawę do końca.