Skip to main content
Informacje o Danii

Więcej pieniędzy dla personelu medycznego w Danii?

Negocjacje związków zawodowych w sprawie płac na najbliższe dwa lata dla 137.000 pracowników zatrudnionych na poziomie regionalnym weszły w ostatnią fazę.

Jesienią zeszłego roku duński rząd zapowiedział, że planuje poważne podwyżki dla przedstawicieli czterech kluczowych zawodów w sektorze publicznym: pielęgniarek, pedagogów, strażników więziennych oraz pracowników socjalnych w służbie zdrowia. Na projekt przeznaczono 3 miliardy DKK, by wymienieni specjaliści mogli zarabiać po 2500 koron miesięcznie więcej. Była to odpowiedź na między innymi strajk zorganizowany przez pielęgniarki w roku 2021.

Ważne negocjacje

Teraz negocjacje toczą się na poziomie regionalnym i dotyczą zatrudnionych przez lokalne podmioty publiczne pracowników, głównie służby zdrowia, w tym pielęgniarek, sekretarzy medycznych, położnych, akademików, części lekarzy, fizjoterapeutów itp. W sumie negocjacje dotyczą 137 000 osób i obejmują okres dwóch następnych lat.

To, ile zarabia w Danii pielęgniarka czy fizjoterapeuta, zależy od wielu czynników, w tym między innymi od stażu pracy, wykształcenia, miejsca pracy, dodatków, zakresu odpowiedzialności itp. W zawodach sektora publicznego istnieją ściśle określone podziały na poziomy płacowe. I tak na przykład przełożona pielęgniarek zatrudniona w regionalnej placówce publicznej może zarobić od 42.577 kr do nawet 90.474 kr. miesięcznie, zaś w placówce gminnej od 38.713 kr do 65.060 kr miesięcznie.

Toczące się dzisiaj negocjacje zdecydują o tym, czy w najbliższych miesiącach wzrost płac będzie nie tylko większy od inflacji, ale też sprawiedliwie rozdzielony między poszczególne zawody. Generalnie pracownicy spodziewają się podwyżki całościowego budżetu o 8,8%. Związki zawodowe podkreślają, że obok godnych płac chcą też wywalczyć równe traktowanie w stosunku do pracowników zatrudnionych w sektorze prywatnym, większą elastyczność w dysponowaniu czasem oraz przywileje dla ciężarnych pracownic.

Konkurencyjne oferty

Dla związków zawodowych, które reprezentują pracowników podczas negocjacji, ważne jest również, aby płace w regionalnym sektorze publicznym były konkurencyjne dla kandydatów na lekarzy i pielęgniarki. Sektor ochrony zdrowia w Danii jest jednym z tych, w których najbardziej brakuje rąk do pracy.