Skip to main content
Informacje o Danii

Świadczenie urlopowe po wyjeździe z Danii 

Kiedy kończysz pracę zarobkową w Danii i przenosisz się do Polski, nie zapomnij odebrać feriepenge, czyli pieniędzy zebranych na czas urlopu.  

Generalnie zgodnie z ustawą o urlopach przyjętą w Danii w 2020 r., rok urlopowy trwa od 1 września do 31 sierpnia następnego roku. Urlop można wykorzystać w okresie od 1 września do 31 grudnia następnego roku. Za każdy miesiąc zatrudnienia nabywa się prawa do 2,08 dni urlopu. Wolne dni można wykorzystać już w miesiąc po ich zdobyciu.  

Osoby, które mają w Danii zwykłe wynagrodzenie, nie ubiegają się o świadczenie urlopowe. Zgodnie z zawartą z pracodawcą umową otrzymują pensję. Te osoby jednak, które są wynagradzane według stawki godzinowej oraz te, które rezygnują z pracy, obowiązują inne zasady. Mogą one złożyć wniosek online o wypłatę za urlop posługując się NemID.  

Po wyjeździe do Polski 

W przypadku, gdy po okresie pracy w Danii wyjeżdżasz do Polski i nie jesteś już zarejestrowany w duńskim rejestrze cywilnym CRP (nie pracujesz dla duńskiego pracodawcy ani nie pobierasz zasiłków z tego kraju), możesz odebrać pieniądze należne ci jako świadczenie urlopowe.  

Osoby, które zgłosiły formalnie wyjazd z Danii, otrzymują list z Feriepengeinfo na podany zagranicą adres z potwierdzeniem tego faktu. Po trzech tygodniach od otrzymania listu otrzymują zwykle wypłatę świadczenia od FerieKonto. Ci, którzy wciąż pracują w Danii, ale planują już wyjazd z tego kraju, powinni skontaktować się w tej sprawie z urzędem.  

Aby mieć prawo do świadczenia urlopowego, należy skorzystać z urlopu. Za wypłatę Twojego świadczenia urlopowego odpowiedzialny jest Twój pracodawca, bądź podmiot, któremu pracodawca to zlecił (na przykład firma księgowa).  

O wypłatę świadczenia można się starać elektronicznie. Przelew jest robiony na NemKonto. Warto się upewnić, że były pracodawca posiada Twój aktualny numer konta potrzebny do przelewu. Może to być konto zagraniczne, na przykład polskie.  

Chcesz starać się o świadczenie urlopowe z Danii po wyjeździe do Polski, ale nie wiesz, jak to zrobić? Zgłoś się do nas, pomożemy Ci z dopełnieniem formalności.