Skip to main content
Informacje o Danii

Ochrona konsumenta w Danii

Nie jesteś zadowolony z produktu bądź usługi w Danii? Masz prawo złożyć skargę konsumencką.

Skargę konsumencką można złożyć niemal na wszystko, co kupiło się w Danii lub za pośrednictwem duńskiej firmy, w tym na przykład: podróż lotniczą, abonament gazety, usługę dentystyczną, zakup okularów, wynajem domku letniskowego, zakup biletu na koncert, abonament telewizyjny, dostawę gazu, zakup kota, lekcje muzyki, kurs prawa jazdy, ubezpieczenie… Należy tylko pamiętać, że przedmiot naszej skargi nie może wychodzić poza ustalone limity cenowe.

System ochrony konsumenta w Danii składa się w praktyce z dwóch głównych organów: Duńskiego Zespołu Mediacyjnego Skarg Konsumenckich (Mæglingsteamet for Forbrugerklager) oraz Biura Skarg Konsumenckich (Forbrugerklagenævnet). Pierwszy ma zadanie mediacyjne, drugi jest niezależnym organem zajmującym się skargami w razie niepowodzenia mediacji. Skarga musi być najpierw złożona do zespołu mediacyjnego.

Zanim złożysz skargę

Skargę może złożyć każdy konsument niezadowolony z zakupionego produktu lub usługi, jeśli nie zostały one dostarczone na czas lub są wadliwe. Zanim złoży się skargę konsumencką, zawsze należy uprzednio zgłosić się z zażaleniem do dostawcy produktu lub usługi. Jeśli kontaktu nie było, skarga nie zostanie przyjęta do urzędowego procedowania.

Kontakt należy nawiązać z bezpośrednim sprzedawcą, czyli na przykład sklepem, w którym kupiliśmy dany towar, a nie jego producentem. Powinien to być kontakt pisemny, aby w razie potrzeby można było później przedłożyć jego wyniki zespołowi mediacyjnemu. Najlepiej jest napisać maila, w którym krótko opisze się sprzedawcy powód niezadowolenia z produktu bądź usługi.

Procedury i opłaty

Duński Zespół Mediacyjny Skarg Konsumenckich nie przyjmuje zażaleń dotyczących produktów zbyt tanich i zbyt drogich. W 2023 roku ustalono minimalny pułap cenowy na 1100 DKK, co oznacza, że nieprzyjmowane są skargi konsumenckie na tańsze produkty i usługi. Nie dotyczy to jednak wszystkich produktów. W przypadku ubrań oraz butów musi to być co najmniej 720 DKK. Maksymalny pułap cenowy to 100 000 DKK.

Skargi składa się za pośrednictwem portalu Nævnenes Hus, czyli sekretariatu Forbrugerklagenævnet. Najwygodniejsza metoda to zalogowanie się przez NemLog-in i wysłanie skargi elektronicznie. Skargę konsumencką można złożyć w imieniu własnym, firmy bądź grupy osób.

Złożenie skargi do Mæglingsteamet for Forbrugerklager kosztuje 100 DKK (opłata w roku 2023). Jest to kwota bezzwrotna, trzeba ją zapłacić bez względu na wynik mediacji. Po tym, jak obie strony przedstawią swoje stanowisko, zespół mediacyjny ma 90 dni na podjęcie decyzji. Jeśli klient jest niezadowolony z decyzji, może w ciągu 4 tygodni złożyć zażalenie do Biura Skarg Konsumenckich. Opłata wynosi 400 DKK i jest to kwota do zwrotu, o ile konsument wygra sprawę.