Skip to main content
Informacje o Danii

Nadgodziny w Danii

Dodatkowe wynagrodzenie za godziny nadliczbowe bywa kwestią sporną między pracownikiem i pracodawcą. Sprawdź, co ci się należy, jeśli pracujesz więcej niż 37 godzin w tygodniu. 

Na sporządzonej w dwóch egzemplarzach umowie o pracę w Danii zawsze powinna widnieć informacja o formie wynagrodzenia (stawka godzinowa, akordowa lub inna), a także informacja o układach zbiorowych. Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie między pracownikiem a pracodawcą, za podstawę uznaje się stawkę minimalną dla danej branży ustaloną w umowach zbiorowych, jednak należy ją traktować wyłącznie jako dolną granicę.

Godziny pracy w Danii

Praca na cały etat w Danii to 37 godzin tygodniowo. Powinna być wykonywana pomiędzy godziną 06.00 a 18.00 od poniedziałku do piątku. Jeśli pracodawca chce ustalić godziny pracy poza tą ramą, wymaga to dodatkowego pisemnego ustalenia. Bez dodatkowego zapisu pracownik nie powinien podejmować pracy poza wyznaczonymi godzinami. Maksymalna liczba godzin pracy w tygodniu to 48.

Przedstawiciele związków zawodowych w Danii rekomendują pracownikom wyrobienie sobie nawyku samodzielnego zapisywania przepracowanych godzin u nowego pracodawcy. Warto robić kopie z list godzinowych i przechowywać je przez jakiś czas, albo po prostu notować godziny pracy w kalendarzu, szczególnie, jeśli nie pracuje się w regularnych godzinach.

Wynagrodzenie dodatkowe

Pracownikom wyrabiającym więcej niż więcej niż 37 godzin tygodniowo oraz tym, którzy wykonują pracę w weekendy, należy się dodatkowe wynagrodzenie.

Z zasady pierwsze trzy godziny ponadwymiarowe są opłacane po stawce plus pięćdziesiąt procent, zaś kolejne plus sto procent. Pracodawca nie może domagać się od pracownika zostania po godzinach w ramach zwykłego czasu pracy, bo na przykład „jest dużo pracy i ktoś musi to zrobić”. Niestety, na przykład w branży restauracyjnej pracodawcom zdarza się wywierać na pracownikach presję, by w okresach dużego ruchu pracowali dłużej w zamian za np. mgliście określone przywileje w przyszłości. Nie jest to zgodne z kodeksem pracy. To do pracodawcy należy taka organizacja zadań pracowników, aby uporali się z obowiązkami służbowymi w ramach czasowych wyznaczonych przez kontrakt. Każda dodatkowa godzina powinna być odpowiednio opłacona.

Sprawdzaj paski wypłaty

Informacje o przepracowanych godzinach, w tym nadgodzinach w Danii, muszą się znajdować na pasku wypłaty. Jeżeli jako pracownik widzisz w tym zestawieniu nieprawidłowości, koniecznie na to zareaguj. Może to być zwyczajna pomyłka, albo znak, że pracodawca próbuje obejść przepisy.