Skip to main content
Informacje o Danii

Duński transport publiczny w tarapatach

Wielu operatorów miejskich autobusów w Danii niedoszacowało budżetu i w drugiej połowie roku 2023 musi podnosić ceny bądź zmniejszyć liczbę połączeń.

Lokalni operatorzy komunikacji miejskiej przygotowują roczne budżety na podstawie danych z mijającego roku. Liczby są weryfikowane po upływie pierwszego kwartału. W tym roku okazało się, iż w wielu duńskich gminach przewidywania były zbyt optymistyczne. Pasażerów jest mniej niż zwykle, zatem wpływy z biletów są niższe od spodziewanych, zaś wydatki rosną. Teraz gminy muszą wprowadzić poprawki do budżetu przeznaczonego na komunikację miejską.

W większości straty

W regionie Zelandii firma Movia pomyliła się w prognozie o 180 milionów DKK i teraz będzie musiała szukać oszczędności. Na Bornholmie już wiadomo, że nie obejdzie się bez podwyżek cen biletów od 1 września oraz zmiany linii połączeń. Cięć spodziewa się również Nordjyllands Trafikselskab, bo w wyniku spadku liczby pasażerów zarobiła o 45 mln DKK mniej niż przewidziała. Stratę przewiduje firma Fynbus, zatem i ona będzie szukać kreatywnych sposobów na poprawienie budżetu. Wśród duńskich operatorów jedynie Midttrafik spodziewa się mieć w tym roku większe wpływy niż pierwotnie zakładał.

Przedstawiciele władz lokalnych nie ukrywają, że pasażerowie muszą się spodziewać zmian. Nierentowne połączenia autobusowe trzeba będzie zamknąć. Z ostrożnych szacunków wynika, iż zagrożona zamknięciem jest co siódma linia autobusowa w kraju.

Nowe rozwiązania dla komunikacji miejskiej?

W czasie pandemii COVID-19 lokalny transport w Danii mocno ucierpiał z powodu braku pasażerów. Minister transportu Trine Bramsen zdecydowała wtedy o przyznaniu dodatkowych pieniędzy z budżetu na pomoc przewoźnikom w odzyskaniu pasażerów. Okazuje się, że nie było to wystarczające, wiele autobusów wciąż kursuje bez pasażerów. Jednocześnie lokalny transport zbiorowy jest ważny dla rozwoju każdej gminy, a także dla zielonej transformacji.

Nad nowymi rozwiązaniami dla transportu publicznego w Danii pracuje zespół ekspertów. Jego rekomendacje mają zostać ogłoszone w 2024 roku.