Skip to main content

EMERYTURA Z DANII

Wniosek o emeryturę z Danii

Polacy jako obywatele UE nabywają prawa do duńskiej emerytury państwowej po przepracowaniu w Danii łącznie minimum roku. Aby ubiegać się o świadczenie w pełnej kwocie, należy przepracować 40 lat.

Najważniejszy składnik świadczenia emerytalnego z Danii to emerytura państwowa.

 

Państwowa emerytura z Danii nosi nazwę folkepension. Aby ją otrzymać, należy przepracować w tym kraju co najmniej rok (okresy pracy sumują się). Składa się ona z części podstawowej i dodatkowej.

Pełna wysokość emerytury duńskiej przysługuje po przepracowaniu minimum 40 lat w Danii. Ta, według danych na 2023 rok, wynosi miesięcznie przed opodatkowaniem:

– Emerytura podstawowa: 6694 kr;

– Dodatek emerytalny dla singli (panny i kawalerowie, jak i osoby rozwiedzione, owdowiałe): 7745 kr;

– Dodatek emerytalny dla osób w związkach małżeńskich: 3963 kr.

W przypadku mniejszej ilości lat pracy, emerytura jest obliczana proporcjonalnie.

 

Kiedy można wnioskować?

Najwcześniej o emeryturę można zawnioskować 6 miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Najwcześniej emerytura może zostać przyznana od pierwszego dnia miesiąca, w którym osiąga się wiek emerytalny.

 

Wiek emerytalny w Danii to:

  • 65 lat dla osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1954 r.
  • 65 i pół roku dla osób urodzonych w okresie od 1 stycznia 1954 r. do 30 czerwca 1954 r.
  • 66 lat dla osób urodzonych w okresie od 1 lipca 1954 r. do 31 grudnia 1954 r.
  • 66 i pół roku dla osób urodzonych w okresie od 1 stycznia 1955 r. do 30 czerwca 1955 r.
  • 67 lat dla osób urodzonych w okresie od 1 lipca 1955 r. do 31 grudnia 1962 r. 68 lat dla osób urodzonych w okresie od 1 stycznia 1963 r. do 31 grudnia 1966 r.
  • 69 lat dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1966 r.

Ubezpieczeni, którzy mieszkają na stałe w Polsce, powinni wnioskować o świadczenie emerytalne za pośrednictwem ZUS. Emeryturą duńską zajmuje się oddział ZUS w Toruniu (adres: ul. Adama Mickiewicza 33/39, 87-100 Toruń). Osoby, które mają stałe miejsce zamieszkania w Danii, powinny złożyć wniosek bezpośrednio przez portal borger.dk. Jeśli wnioskujący odkładał składki również w innym kraju, na przykład w Polsce, należy to podać we wniosku, Dania automatycznie złoży wniosek do tego kraju.

 

Odroczenie emerytury

Celowe odroczenie wypłaty emerytury państwowej, daje ubezpieczonemu dodatkowy procent od oczekiwania. Im dłużej odkłada się w czasie emeryturę państwową, tym więcej można zarobić. W momencie, gdy po okresie oczekiwania ubezpieczony decyduje się na wypłatę świadczenia, otrzymuje emeryturę państwową powiększoną o dodatek oczekujący.

Kwota za odroczenie jest obliczana jako procent Twojej kwoty podstawowej i dodatku do emerytury, chyba że zdecydujesz się na wypłatę kwoty podstawowej jako jednorazowego dodatku.

 

Emerytura seniora

Emerytura seniora może być przyznana osobom, którym do wieku emerytalnego pozostało nie więcej niż 6 lat.

Warunki uzyskania emerytury seniora:

1) osoba ma długotrwały związek z duńskim rynkiem pracy, łącznie co najmniej 20-25 lat zatrudnienia oraz

2) ma trwale ograniczoną zdolność do pracy do maksymalnie 15 godzin tygodniowo w stosunku do ostatniej pracy.

 

Tidlig pension

Osoba, której zostało 3 lata lub mniej do osiągnięcia wieku emerytalnego, ma prawo do wcześniejszej emerytury, jeśli posiada odpowiednio długi staż pracy po ukończeniu 16 roku życia, zazwyczaj jest to 42-44 lat stażu.

 

ATP, czyli Arbejdsmarkedets Tillægspension

Dodatkowe, obowiązkowe świadczenie emerytalne znane jako program pracowniczy.

W ramach ATP pracodawca odprowadza miesięczne składki na konto pracownika. To stała kwota, zależna wyłącznie od ilości przepracowanych godzin (nie zależy od zarobków). To, co płaci pracownik, to jedna trzecia całkowitej składki. Resztę dopłaca pracodawca.

W przypadku, gdy ubezpieczony wyprowadza się z Danii, powinien poinformować ATP o swoim aktualnym adresie. W przeciwnym wypadku Fundusz nie będzie w stanie wypłacać należnej mu emerytury.

 

Wcześniejsza emerytura (førtidspension)

Jest to rodzaj renty dla osób niezdolnych do pracy, które ukończyły 40 rok życia. W przypadku całkowitej niezdolności do pracy można o nią zawnioskować wcześniej. Aby otrzymać świadczenie, trzeba wykazać, iż zdolność do pracy została na tyle trwale ograniczona, że nie istnieje możliwość zabezpieczenia swoich potrzeb życiowych poprzez dochód z pracy.

 

Wnioskuj z naszą pomocą

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat świadczeń emerytalnych w Danii? Zamierzasz złożyć wniosek o emeryturę? Zgłoś się do nas! Doświadczeni konsultanci pomogą Ci zapoznać się z regulacjami, skompletować potrzebną dokumentację oraz złożyć poprawnie wniosek. Zapraszamy!