Skip to main content
Brak kategorii

Kontrole w firmach w ramach walki z dumpingiem socjalnym

Mimo wielu kontroli oraz zaostrzania przepisów wiele duńskich firm wciąż oferuje pracownikom, szczególnie tym, którzy słabo znają przepisy, niższe płace i gorsze warunki niż wymaga prawo.

W 2012 roku trzy duńskie instytucje, czyli Urząd Skarbowy Skattestyrelsen, Duński Urząd Inspekcji Pracy Arbejdstilsynet oraz policja, rozpoczęły wspólny program przeciwdziałania dumpingowi socjalnemu. Od tego czasu prowadzą kontrole w przedsiębiorstwach.

W roku 2023 przeprowadzono 3321 kontroli, podczas których nieprawidłowości odkryto przeciętnie w 6 na 10 firmach. W sumie wystawiono kary na sumę 500 milionów koron. Najczęściej kontrolowane są przedsiębiorstwa zatrudniające obcokrajowców, bowiem to oni są nadreprezentowani w grupie pracowników zagrożonych gorszymi warunkami pracy i płacy. Branże, w których jest najwięcej inspekcji to: budowlano-konstrukcyjna, sprzątająca, restauracyjna i rolnicza. W trakcie wizyty urzędnicy kontrolują między innymi, czy pracownicy mają legalne umowy o pracę, czy odprowadzane są podatki oraz czy pracownikom zapewnia się odpowiednie warunki pracy.

W tym roku kontroli ma być jeszcze więcej niż w poprzednim.

Czerwcowe kontrole

W tym miesiącu urzędnicy odwiedzili w sumie 55 firm w całej Danii, z czego praktyki wskazujące na dumping socjalny wykryto w aż 32 z nich. Wielu pracowników, z czego większość to obcokrajowcy, miała niewłaściwe umowy. Część z nich zatrudniano jedynie tymczasowo, choć powinni mieć stałe kontrakty, część zaś wykonywała zadania w ramach działalności gospodarczej, choć faktycznie powinni być zatrudnieni na umowy dla osób fizycznych. W części przypadków problemy dotyczyły podwykonawców, a nie wykonawców głównych.

Dla przykładu w mieście Horsens inspekcji poddanych zostało siedem firm budowlanych. Aż sześć z nich może się spodziewać dalszych kontroli oraz nałożenia ustawowych kar. Urzędnicy przeprowadzili wywiady z 18 pracownikami tych firm, z czego 16 było obcokrajowcami. Wśród nieprawidłowości odkryto między innymi niewłaściwe rejestracje firm i brak należnego odprowadzania podatków.

W miejscowości Fyn wyniki kontroli były nieco lepsze, praktyki wskazujące na dumping socjalny wykryto w 4 na 10 kontrolowanych firm. W dwóch z przedsiębiorstwach, które będą poddawane kolejnym inspekcjom i zapłacą kary, w sumie trzech pracowników w ogóle nie miało umowy o pracę. Obcokrajowcy pracowali na czarno i nie płacono za nich podatków.

Duński Urząd Inspekcji Pracy

Jeśli firma, w której jesteś zatrudniony w Danii, stosuje wobec pracowników nielegalne praktyki, możesz zawiadomić o tym Duński Urząd Inspekcji Pracy.

Duński Urząd Inspekcji Pracy (UIP) to organ rządowy odpowiedzialny za zapewnienie zgodności działań pracodawców z duńskimi przepisami. UIP służy również firmom wskazówkami na temat bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeśli masz pytania dotyczące duńskich przepisów dotyczących środowiska pracy lub delegowania za granicę, możesz skontaktować się z duńskim Urzędem Inspekcji Pracy. Urząd może między innymi udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące pracy z substancjami chemicznymi, psychospołecznego środowiska pracy i zapobiegania wypadkom. Możesz również skontaktować się z Urzędem, jeśli podejrzewasz firmę o naruszanie przepisów dotyczących środowiska pracy.