Skip to main content
Brak kategorii

NemKonto a NemID- różnice

Wielu z naszych klientów ma problem z odróżnieniem NemKonto od NemID. Są to dwie różne, niezależne od siebie instytucje. NemKonto to instytucja, która zajmuje się rejestracją i aktualizacją naszego konta bankowego, które służy do wypłaty wszystkich zasiłków, zwrotów podatków oraz feriepenge w Danii. Jako NemKonto możemy zarejestrować konto z każdego kraju- może to być konto polskie, duńskie, niemieckie itd. Przy wypłacie każdego świadczenia z Danii urzędy w pierwszej kolejności sprawdzają czy świadczeniobiorca ma zarejestrowane właśnie NemKonto. Sam proces rejestracji jest bardzo prosty- można je stworzyć online posiadając kody NemID lub w pocztą tradycyjną- papierowo.
NemID to instytucja, którą możemy porównać z istniejącym w Polsce profilem zaufanym. Posiadanie NemID umożliwia nam logowanie na wszystkie strony urzędów duńskich- Skat, Eboks, Pension. Dzięki temu mamy internetowy dostęp do kreatorów wniosków oraz w łatwy sposób możemy komunikować się z urzędami, a także rozliczać podatki. NemID w Danii jest niezbędne do szybkiego i sprawnego załatwiania spraw takich jak zasiłki rodzinne, rozliczenia podatkowe czy wypłata składek emerytalnych. Jego założenie wiąże się z koniecznością osobistej wizyty w komunie z ważnym dokumentem identyfikacyjnym ze zdjęciem. Jeśli nie potrafimy rozmawiać po duńsku czy angielsku- zalecane jest by być wspólnie z osobą, która w naszym imieniu odpowie na kilka pytań. Pracując w Danii zalecamy klientom aby na bieżąco aktualizowali swoje NemKonto, a także posiadali NemID,  ponieważ są to podstawowe narzędzia do kontaktu z urzędami oraz do otrzymywania świadczeń duńskich.